Jernbaneverket landets største tunnelbygger

For første gang i nyere historie drives det mer jernbanetunnel enn vegtunnel i Norge. Det viser statistikk for 2013

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Fjellhallen som skal romme den nye jernbanestasjonen i Holmestrand er med sine dimensjoner en av årsakene til at Jernbaneverket nå er landets største tunnelbygger. <strong>Foto: Freddy S. Fagerheim, Jernbaneverket</strong>
Statistikk utarbeidet av Norsk Forening for Fjellsprengingsteknikk (NFF) viser at det i 2013 drives 2,15 millioner kubikkmeter jernbanetunnel og 1,74 millioner kubikkmeter vegtunnel. I 2012 var rangeringen mellom bane og veg omvendt. Da stod Statens vegvesen for 3,87 millioner kubikkmeter tunnelmasse, mens Jernbaneverket stod for knapt en million kubikkmeter tunnelmasse.

- 2013 er et meget travelt tunnelår for Jernbaneverket. Vi har mange, store dobbeltsporprosjekter under utbygging, og på alle disse prosjektene drives mange tunneler. Det er nok å vise til strekningen Holm - Nykirke hvor det drives en tunnel på 12 km og en stor fjellhall som skal romme ny stasjon i Holmestrand, sier utbyggingsdirektør Anita Skauge i Jernbaneverket.

Mange tunneler

Andre store prosjekter med en stor tunnelandel er strekningen Farriseidet - Porsgrunn på Vestfoldbanen. Her drives sju jernbanetunneler med en samlet lengde på 15 kilometer. Langs Mjøsa på Fellesprosjektet (nytt dobbeltspor og fire felts motorveg) drives tre jernbanetunneler på til sammen 4730 meter.

Follobanen og Ulriken

Jernbaneverket har også flere store tunnelprosjekter i startgropa. Neste år er det planlagt oppstart av den 20 kilometer lange tunnelen som utgjør mesteparten av Follobanen mellom Oslo S og Ski. Når den står ferdig vil den være landets lengste jernbanetunnel. Neste år starter også drivingen av den nye Ulriken tunnel som skal gå parallelt med dagens jernbanetunnel.

IC-tunneler

- I forbindelse med utbyggingen av IC-nettet til Halden, Lillehammer og Skien skal det i årene fremover gjennomføres en rekke storstilte tunnelprosjekter fremover, så det kan ikke utelukkes at Jernbaneverket også i årene fremover blir den største tunneldriveren i Norge, sier Skauge.

Pådriver

Jernbanen har en lang historie innenfor tunnelbygging. - Vi føler at vi nå har startet en ny æra innenfor tunnelbyggingen. Som byggherre plikter vi å være en pådriver for videre teknologisk utvikling innenfor tunnelfaget, og å prøve ut nye kontraktsformer for å bli effektive tunnelbyggere.

Tunnelboring

- Derfor blir størstedelen av tunnelen på Follobanen drevet med tunnelboremaskiner (TBM) i to løp i stedet for ett løp. I Norge har vi hittil brukt sprenging som drivemetode for veg- og jernbanetunneler. Nå introduseres boremaskiner i stor stil, og det tror vi vil være med på å utvikle ny kompetanse i Norge, sier utbyggingsdirektør Anita Skauge.

Vurderer

I Bergen har Jernbaneverket lyst ut konkurransen om den nye tunnelen gjennom Ulriken mellom Arna og Bergen med mulighet for å prise både boring med TBM-maskin og tradisjonell sprengning. En slik åpen konkurranse om drivemetoder er ikke gjennomført før, og det blir svært spennende å se resultatet.

Jernbaneverket, Vegvesenet og vannkraftselskapene er de desidert største tunnelbyggerne i Norge. Andre utbyggere som T-bane, vannforsyning, avløp, lagerhaller mv står for en mindre andel utbygging av fjellanlegg.