Jernbaneverket avviser erstatningsansvar etter brann på Hallingskeid

Jernbaneverket avviser kravet om erstatning etter en brann på Hallingskeid stasjon sommeren 2011. To togsett gikk tapt i brannen som oppsto et snøoverbygg.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Jernbaneverket kan etter gjennomgang av egne rutiner og instrukser samt havarikommisjonens rapport etter brannen ikke se at etaten ved egen uaktsomhet har forårsaket brannen eller skaden brannen medførte for NSB. Jernbaneverket avviser også krav om erstatning fra CargoNet AS, Telenor AS og EB Nett AS. 

Jernbaneverket er etter avtalen om sportilgang mellom Jernbaneverket og NSB erstatningspliktig for skade eller tap som togselskapet påføres dersom det foreligger uaktsomme eller forsettlige forhold hos Jernbaneverket eller noen Jernbaneverket svarer for.

Arbeidene på stedet ble utført av entreprenøren Norsk Jernbanedrift. Norsk Jernbanedrift har bestridt å ha noe ansvar for brannen. Jernbaneverket har forholdt seg til dette.

Det var 16.juni 2011 at et togsett ble totalskadd i brannen på Hallingskeid. Ingen mennesker kom til skade.