Hvor skal det nye dobbeltsporet gjennom Hamar gå?

Jernbaneverket har nå fått utarbeidet dataanimasjoner som viser de sju alternativene til det nye dobbeltsporet mellom Sørli og Brummunddal. Alternativene er utarbeidet etter Konsekvensutredningen for InterCity på Dovrebanen.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Det kjøres offentlig planprosess etter Plan- og bygningsloven der kommunene er planmyndighet og Jernbaneverket tiltakshaver. Det betyr at det praktiske arbeidet utføres av Jernbaneverket, mens kommunene behandler forslagene og fatter vedtak. Neste steg er utarbeidelse av planprogram for kommunedelplan, der planløpet videre legges. Det starter opp når Stortinget har bevilget penger til Intercity-prosjektet: 2014 eller 2015.

Kartet viser en samlet oversikt over alle traseene. Klikk på kartet for en større versjon.

Ved å klikke på de forskjellige alternativene kan du «kjøre» strekningene.
 

Alternativ H 1:
Stasjonsplassering ved dagens Hamar stasjon

 

Alternativ H2:

Som H1 fremt til Åkersvika. Hamar Stasjon i tunell  


Kombinasjon av H3 og H5:
H3 med stasjonsplassering på Vang/Ridabu. Fra Jessnes vises alternativ H5 frem til Brumunddal 

 

Alternativ H 4 og H 7:
Kombinasjon av H4 og H7. H4 med stasjonsplassering på Tjuvholmen. Fra Jessnes vises alternativ H7 frem til Brumunddal

 

Alternativ 6:
Stasjonsplassering ved Vikingeskipet. Videre følger alternativet korridor for E6 mot Brumunddal 

 

 

Kartet viser foreslåtte plasseringer av Hamar stasjon.