Helgejobb i november på Kongsvinger-, Drammen- og Spikkestadbanen

Jernbaneverket jobber på Spikkestadbanen, Drammenbanen og Kongsvingerbanen 23.-24. november. Anleggsarbeidene omfatter både kontroller, fjellrensk, signalarbeider, samt nye parkeringsspor på Kongsvinger stasjon.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

På grunn av arbeidene med nye parkeringsspor blir Kongsvingerbanen stengt mellom Skarnes og Kongsvinger natt til søndag 24. november fra kl. 03.45 til kl. 08.50.  På Kongsvinger stasjon bygger Jernbaneverket flere parkeringsplasser for persontog og i månedsskiftet januar-februar skal anlegget være klart til å tas i bruk.

– Anleggsarbeidene begynner å nærme seg slutten og i den togfrie perioden førstkommende helg skal vi utføre spor- og kontaktledningsarbeider, forteller kommunikasjonsrådgiver Ragnhild Aagesen.

Slik ser en akselteller ut. Foto: Torgald Sørli/ Jernbaneverket.Drammenbanen: Akseltellere og kontroller
Drammenbanen mellom Sandvika-Asker og Spikkestadbanen stenges for arbeider fra lørdag 23. november kl. 02.00 til mandag 25. november kl. 04.30. NSB erstatter linje L1 med buss på Drammen - og Spikkestadbanen, mens andre tog kjører som normalt på Askerbanen.
- Mellom Sandvika og Asker forbereder Jernbaneverket fornyelse av signalanlegget, sier kommunikasjonsrådgiver Torgald Sørli. - Her skal Jernbaneverket innføre akseltellere for å redusere feil og øke tilgjengeligheten på strekningen.

Akseltellere er et mer moderne system, og består av sensorer som skrus fast i skinnene for å registrere hvor på linjen togene befinner seg. - Tellerne gir informasjon videre til signalanlegget som avgjør om et tog kan få grønt lys for å kjøre videre til neste stasjon, opplyser Sørli.

Også kontaktledningsanlegget på Drammenbanen skal kontrolleres. Kontaktledningen, populært kalt kjøreledningen, sørger for kjørestrøm til togene. Jernbaneverket kontrollerer anlegget jevnlig, og i løpet av kontrollen rettes feil og slitte deler byttes ut. Det skal også foregå fjellsikring langs jernbanen mens togene står.

Ny bro fjerner planovergang på sikt
På Spikkestadbanen skal Jernbaneverket gjøre kontroller og vedlikehold, og Statens vegvesen arbeider videre med ny bro over jernbanelinjen i Heggedal for fylkesvei 204. Når Vegvesenet er ferdig med veibroen kan den eksisterende planovergangen ved Heggedal stasjon legges ned. Etter planen skal dette skje i 2015.   Arbeidet på Spikkestadbanen fortsetter i helgen 30. november – 2. desember.