Gradvis bedre Dovrebane

– Dovrebanen blir gradvis bedre og det meste av saktekjøringer blir nå fjernet, men det er ennå et stykke fram, sier banesjef Tormod Urdahl. Mandag morgen er det klart for tog igjen.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Mens Dovrebanen har vært stengt denne uke gjøres det en omfattende innsats for å bedre banens tilstand.

-Det er jo et nokså dramatisk tiltak å stenge en av våre viktigste strekninger en hel uke, sier banesjefen. Men så er også bakgrunnen for den lange stengningen dramatisk. Etter skadeflommen på forsommeren fikk banen så store skader at var helt nødvendig å ta et krafttak før vinteren. –Vi hadde så mange punkter vi måtte prøve å få utbedret at det ikke var noen vei utenom å stenge for trafikk for å få gjort så mye som mulig nå, sier Urdahl. –Om ikke vi gjorde dette nå, er jeg redd problemene ville blitt veldig store.  For uten rassikring og bytte av stikkrenner, er grøfting og istandsetting av sideterreng  blant de omfattende tiltakene som gjøres denne uka.
Rassikring i Fangberget denne uken <strong> Foto: Øystein Grue </strong>

Omkobling ved Mjøsa

Byggingen av nye bane langs Mjøsa krevde samtidig at vi uansett måtte stenge delstrekningen der for innkobling av 1,5 kilometer nytt spor ved Langset. Her legges nå banen over det som skal bli framtidig dobbeltspor. Årsaken er at den gamle traseen må frigjøres for å gi plass til E 6 som bygges samtidig med banen.

Rassikring i Fangberget

Det bratte Fangberget, rett nord for Brumunddal, har vært et problempunkt på Dovrebanen. Her er fjellet dårlig, og stedet har vært utsatt for både flomproblemer om våren og isdannelser om vinteren. Fjellskjæringen er nå utvidet og et team fra Mesta rensker fjellsiden. Tre til fire  meter lange stag bores inn i fjellsiden som sikring. Fjellklatrere henger i fjellsiden for å renske løse steiner etter arbeidene, og de setter inn bolter som skal holde fast et nytt rasnett. Når togene går på mandag er Fangberget langt bedre sikret enn før. Baneservice jobber også med massebytte under svillene i dette området. Dårlige masser blir byttet ut, og underlaget for skinnegangen fornyes slik at Dovrebanen står bedre rustet mot nye flommer i Fangberget.

Mens banen er stengt er det også lagt inn en ny bru over fylkesvegen ved Tretten stasjon. Dette er arbeid i regi av Statens vegvesen.

-Til sammen er hele 450 personer i sving på Dovrebanen denne uken, og vi får gjort mye, sier Urdahl. Vi regner med at om lag 1/3 av nødvendig utbedring på Dovrebanen blir ferdig i løpet av året, så utbedringsarbeidene etter flommen vil måtte pågå langt inn i 2014.

Skinnesveising ved Langset der ny parsell kobles inn. <Foto: Øystein Grue </strong>