Dovre - Dombås åpnet for trafikk

Strekningen Dovre - Dombås ble åpnet for trafikk igjen tirsdag morgen klokken 08.20 etter gårsdagens avsporing. Et sørgående godstog sporet mandag formiddag av med én hjulaksling. Togene vil passere avsporingsstedet med sakte fart den første tiden.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

(Oppdatert tirsdag 5/11 kl 09)
Trafikken på Dovrebanen vil dermed gå som normalt igjen fra tirsdag formiddag.

Avsporingen skjedde like etter klokken 11 mandag 4.november. Det var første hjulaksling på godstogets første vogn bak lokomotivet som sporet av. Godstoget var på veg fra Trondheim til Oslo. Årsaken til avsporingen er foreløpig ukjent. Havarikommisjonen og Jernbaneverkets folk foretok undersøkelser på stedet og et bergingstog ble sendt   til Dovre for å få vogna på sporet igjen. Resten av godstoget kunne mandag kveld fortsette turen til Oslo, også den avsporede vogna ble satt på sporet igjen for å trekkes til verksted.

Havarikommisjonen og Jernbaneverkets folk foretok undersøkelser på stedet og et bergingstog ble sendt   til Dovre for å få vogna på sporet igjen. Resten av godstoget kunne mandag kveld fortsette turen til Oslo, også den avsporede vogna ble satt på sporet igjen for å trekkes til verksted.

Faglig leder linjen på Dovrebanen, Anders Nicolaysen, opplyste mandag kveld at skadene på sporet var forholdsvis små. Det er skiftet ut noen sviller og kjørt på en del pukk. Det er skader på svillene i en lengde av Ca 1400 meter, og det blir derfor saktekjøring på dette partiet den første tiden etter at sporet åpnes igjen. Hjulgangen som sporet av. Det ble små skader på sporet. <strong> Foto: Bjørn Iversen, Jernbaneverket