Gjøvik skysstasjon på skinner

Fredag 13. desember feiret Gjøvik delåpning av ny skyssstasjon. Nå er tog og buss endelig samlokalisert på stasjonen med nytt, felles venterom.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Stasjonsleder for Gjøvikbanen, Kamran Nikazm fra Jernbaneverket, gratulerte de fremmøtte med ny skysstasjon. (Alle foto: Trude Isaksen)Feiringen var en tjuvstart før hele stasjonsområdet ferdigstilles til sommeren 2014. Da skal Gjøvik arrangere byfest for å markere at hele skyssstasjonen med uteområder er ferdig.
 
Den store milepælen for de reisende skjedde likevel nå i desember med åpningen av nytt venterom og overflytting av busstrafikken til togstasjonen. Ombyggingen er et samarbeid mellom Jernbaneverket, fylket, vegvesen, kommunen og NSB Rom Eiendom.
 
- Det er godt å oppleve at alle trekker i samme retning til beste for de reisende på Gjøvik skysstasjon, sa Kamran Nikazm, leder for stasjonene på Gjøvik-, Rauma- og Dovrebanen.
 
- For de reisende vil dette bety mye, og vi i Jernbaneverket tror at det nå både blir enklere og hyggeligere for flere å velge kollektivt – uansett om en skal reise med tog eller buss, og spesielt om en skal kombinere buss- og togreise.
 
Åpningen ble markert ved at Gjøvik barnehage sang og taler ved fylkesordfører i Oppland Gro Lundby, Trond Rusten fra Rom Eiendom, Emil Eike fra NSB Gjøvikbanen og Nikazm fra Jernbaneverket. De reisende fikk lussekatter, gløgg, kaffe og sjokolade.
 
- Vi har daglig 11 togavganger og nærmere 400 bussavganger, sa fylkesordføreren. - Dette gir årlig ca. 1 million passasjerer som skal bruke den nye skyssstasjonen.
 
- NSB Gjøvikbanen har store forventninger til at skyssstasjonen vil øke kundegrunnlaget, sa direktør Emil Eike.

Det nye venterommet er tegnet av JAF arkitekter, og det skal driftes gjennom et samarbeid mellom Jernbaneverket og Oppland Trafikk, samt at Narvesen eier halvparten av bygget. Flislagte gulv og kontraster mellom betong og treverk gir stilige omgivelser for de reisende, og ett av de gamle byggene på stasjonen er bygget inn i det nye venterommet. Taktil merking og universell utforming er selvfølgelig ivaretatt i det nye bygget.

Gjøvik barnehage underholdt på åpningen. De fikk også med seg Løven Lukas, Jernbaneverkets opplegg for å lære barn trafikksikkerhet langs jernbanen.Jernbaneverket bidrar totalt til prosjektet med nærmere 11 millioner kroner.  I dette inngår seks millioner  til ventehallen og til rehabilitering av det gamle stasjonsbygget, samt nytt møblement,  ny skilting  og nye infoskjermer på togstasjonen.

- Fem millioner blir brukt på å utvide og oppgradere parkeringsplassen, opplyser Nikazm. - Ferdigstillelse av plassen med asfaltering og oppmerking vil skje til våren, men allerede nå i vinter kan de reisende ta i bruk 20 nye plasser ved stasjonen.

Ordfører Bjørn Iddberg erklærte åpningen for en gledens dag. - Den nye byparken vil gi liv i sentrum, og bygdebyen Gjøvik får endelig en integrert skysstasjon som vil bidra til å utvikle og fortette bykjernen.

- For oss i Jernbaneverket er det også en intern fordel med prosjektet, fortalte Nikazm. - Gjennom rehabiliteringen av det gamle stasjonsbygget  har vi fått samlokalisert våre egne ansatte her på Gjøvik: Både de som styrer trafikken og de som jobber på banen kan nå dele bygg. Dette vil gjøre hverdagen enklere for oss når vi skal sørge for at togtrafikken går smidig for deg som reiser.
 
Den nye skysstasjonen er universelt utformet, og har også innebygd en av de gamle stasjonsbygningene.

Nå blir hverdagen enklere for alle som skal bytte mellom buss og tog på Gjøvik.