Fagerneslinja i Narvik får 30 tonns aksellast

Den tre kilometer lange Fagerneslinja i Narvik oppgraderes nå til en aksellast på 30 tonn. I løpet av to uker får banen ny ballast, nytt spor og en ny 50 meter lang bru.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Utskifting av Sjøbakken bru er det største enkelttiltaket på fagerneslinja. <strong> Alle foto: Njål Svingheim </strong>
Det er store ting som skal utføres på kort tid i Narvik i juli. Mellom Narvik stasjon og Narvik havn går den tre kilometer lange Fagerneslinja. Banen skal i perioden fra 8. til 21.juli oppgraderes fra 22,5 tonn til 30 tonns aksellast. Delprosjektleder for Fagerneslinja og godsterminalen, Tor Gunnar Pedersen. Dermed skal strekningen kunne ta imot malmtogene fra Northland Ressources når disse nå får levert nye store malmvogner av samme type som brukes av storebror LKAB.  
Fagerneslinja benyttes ikke av LKABs malmtog som har sin egen terminal i Narvik. Det er alle de ordinære godstogene som bruker Fagerneslinja ned til havna og godsterminalen. Når det nye gruveselskapet Northland Resources får levert sine nye malmvogner vil også deres tog ha en aksellast på 30 tonn. Northland Resources åpner i slutten av juli sitt utskipningsanlegg for malm på Fagernes i Narvik. Inntil nå har selskapet benyttet en mer provisorisk overføring av malm fra ordinære godsvogner til skip.

Nye spor inn til godsterminalen på Fagernes i Narvik.  

Godsterminal
Gjennom vel et år har det pågått store arbeider for å øke kapasiteten på godsterminalen i Narvik. Trafikken er økende og tidlig på høsten blir det også åpning av den nye godsterminalen. Dette er en modernisering av den gamle terminalen som håndterer alle de ordinære godstogene. Det omfatter CargoNet sine 10 togpar per uke til/fra Sør-Norge og DB/Schenker sine fem togpar, samt Green Cargos vognlasttog til og fra Narvik. Narvik godsterminal vil etter ombyggingen få doblet kapasiteten sin fra 50.000 TEU til 100.000 TEU i året. (TEU = containere eller semihengere). 

–Vi har bygd tre nye lastegater på terminalen, bilterminal og midlertidig terminal for malmlossing, forteller delprosjektleder for Fagerneslinja og Narvik godsterminal, Tor Gunnar Pedersen. Alt av sporarbeider på den nye terminale er nå ferdig og Pedersen berømmer togselskaper og operatører for stor fleksibilitet i anleggsperioden.

Forberedende arbeider på Fagerneslinja gjennom Narvik. 

Fagerneslinja
Hovedentreprenør for arbeidene er PEAB, både på Fagerneslinja og på godsterminalen. I løpet av to uker skal 3,0 kilometer spor legges, all ballast under sporet skal fornyes og det skal innmonteres en 50 meter lang stålbru over Sjøbakken. Sjøbakken bru må også nytt midtfundament for å tåle den nye aksellasten. Entreprenøren har drevet forberedende arbeider en tid med dreneringsarbeider, etablering av kabelkryssinger og har også ferdig monterte skinnestiger liggende klare til å¨legges inn i sporet. – Banen skal gjenåpnes for trafikk ned til godsterminalen 21.juli, men det vil pågå en del etterarbeider etter gjenåpningen, sier Pedersen. Det største enkeltanlegget er Sjøbakken er levert i fire deler og blir en stålbru med gjennomgående ballast. Strekningen har også en kort tunnel, Kleivhammeren tunnel, på 37 meter med håndboret takhvelv fra banens åpning. –Dette er vernet og vi har derfor måttet senke sporet i bunnen av tunnelen for å få plass til nok ballast for den økte aksellasten, forteller Pedersen. For uten å skifte ballasten på hele strekningen, legges det også et nytt forsterkningslag der dette er nødvendig og 100 meter med forurenset masse blir også fjernet og sendt til godkjent mottak.

Det blir to hektiske sommeruker i Narvik for å få alt klart. I mellomtiden vil de ordinære godstogene som forsyner det meste av Nord-Norge med mat, forbruksvarer og post får endestasjon i Kiruna. Jernbaneverket har kjøpt seg inn i en nyetablert godsterminal i Kiruna som skal fungere som endetasjon og omlastningsterminal disse to ukene. Denne terminalen vil også være beredskapsterminal for godstrafikken sørfra ved eventuelle driftsavbrudd på Ofotbanen. I september legges det opp til offisiell åpning av disse nyanleggene i Narvik.

I alt vil oppgraderingen av Ferneslinja og godsterminalen koste om lag 400 millioner kroner. En vesentlig del av dette skal betales av gruveselskapet Northland Resources. Jernbaneverkets andel skal ikke overstige 161 millioner kroner.