Etterlengtet åpning på Drammen stasjon

31.oktober åpnet den nye trafikkforplassen på Drammen stasjon. Dermed er et stort og svært etterlengtet prosjekt ferdigstilt. Gevinsten er lettere adkomst og tryggere forhold for alle.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

31.oktober åpnet den nye trafikkforplassen ved Drammen stasjon. <strong> Alle foto: Njål Svingheim </strong>
- Vi er svært glade for å kunne åpne og ta i bruk enda et godt samarbeidsprosjekt mellom Jernbaneverket og Drammen kommune, sa Drammens ordfører Tore Opdahl Hansen da han sammen med regional utviklingsdirektør  Anne Marstein i Jernbaneverket åpnet den nye trafikkforplassen på Drammen stasjon.

Fra kaos til ordenRegional utviklingsdirektør i Jernbaneverket Anne Marstein og ordfører i Drammen Tore Opdahl Hansen er fornøyde med både samarbeid og resultat.
Trafikkforholdene ved stasjonen har vært uoversiktlige og lettere kaotiske den senere tiden på grunn av både anleggsvirksomhet og stadig økende trafikk. Nå er den gamle parkeringen erstattet av en moderne trafikkplass med god plass til alle. – Vi har vektlagt og prioritert sikkerhet for myke trafikanter, sier Jernbaneverkets prosjektleder Jarl Nordli. Plassen er tydelig merket opp med store gangarealer og egne sykkelfelt. Det er i tillegg store og godt markerte lommer for ‘kiss and ride’ og enkel inn- og utkjøring for personbiler. I tillegg er det også et antall korttidsplasser beregnet for de som skal møte noen eller følge noen til toget.

Snøsmelteanlegg
Det er gjort et stort arbeid under bakken på det tidligere parkeringsområdet. Grunnen under plassen er erstattet med steinmasser og det er gjort omfattende dreneringstiltak. – Hele plassen er også utstyrt med fjernvarmeanlegg slik at den skal være fri for snø og is hele vinteren, forteller Nordli. Også plattform 1 er koblet til fjernvarmeanlegget. Det er benyttet mye granittstein av samme type som på det tilliggende Strømsø torg som åpnet for to år siden, og det eneste som mangler er den permanente belysningen. -Vi måtte rigge en midlertidig belysning inntil de permanente mastene kunne leveres, forteller Nordli.

Plassen gir trygge gode adkomstforhold til Drammen stasjon.
 
SpleiselagJernbaneverkets prosjektleder Jarl Nordli (tv) og oppsynsmann på stasjonene i området, Vidar Støyl.
Drammen kommune og Jernbaneverket har bidratt med henholdsvis 53 og 47% av anleggskostnadene som beløper seg til ca 15 millioner kroner. Arealet, som er på 2700 m2, inneholder nå ny veioverbygning med asfalt og granitt, ‘kiss and ride’, snøsmelteanlegg, ny overvannshåndtering, sykkelveg og kortidsplasser for henting og bringing til toget. I tillegg er det lagt til rette for busser ved trafikkavvik og varelevering til stasjonen.
 
Schwartz’ plass
Den nye trafikkforplassen er også et viktig byutviklingsprosjekt. Plassen har fått navnet Johan Jørgen Schwartz plass etter den mangeårige stortingsmannen og ordføreren på 1860-tallet. En byste av Scwartz er nå flyttet til plassen og den velkjente jernbaneforkjemperen fra Drammen har kommet i sitt rette miljø.. Statuen er for øvrig laget av Gustav Vigeland.
Gode forhold for syklende og gående. her blir det også plass for 'Buss for tog' ved avvik i trafikken.
Gustav Vigelands byste av stortingsmann Schwartz fra Drammen.

Slik var det før..