ERTMS – En nasjonal forpliktelse

Samferdselsdepartementet har nå sendt en offisiell og entydig beskjed til EU: ERTMS-prosjektet er en nasjonal forpliktelse for Norge.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

 

Denne uken notifiserte Samferdselsdepartementet (SD) til European Surveillance Authority (ESA) at Norge forplikter seg til å innføre ERTMS ved å følge Jernbaneverkets ERTMS-implementeringsplan. I tilfelle du var i tvil: ERTMS har kommet for å bli.

– Denne beskjeden til EU er en av de viktigste milepælene i planleggingsfasen av ERTMS-prosjektet. Den forankrer ERTMS på nasjonalt nivå. Samtidig bekrefter dette at Jernbaneverket har valgt både riktig strategi og prioriteringer, sier prosjektleder Eivind Skorstad.

– SD har nå også tatt eierskap i ERTMS-planen, ifølge Skorstad. – For prosjektorganisasjonen er dette veldig motiverende. Vi skal fortsette med det gode arbeidet, og gjerne litt raskere hvis forutsetningene er til stede. Men først skal prosjektet markere denne milepælen, sier Skorstad.

Avgjørende for hele signal-Norge
SD-notifisering til ESA var også avgjørende for resten av signalarbeidet i Jernbaneverket.

Jernbanetilsynet varslet i juni 2013 at godkjenning av signalanlegg eller ombygging av eksisterende ville vært vanskelig uten en notifisering til EU om innføring av ERTMS i Norge. Årsaken er at både nye og ombygde signalanlegg skal innfri eller få dispensasjon fra felleseuropeiske tekniske spesifikasjoner for samtrafikkevne (TSI), som notifiseres gjennom ERTMS-Implementeringsplan.

SJT: – En gladnyhet også for ossEivind Skorstad leder prosjektet ERTMS-Nasjonal Implementering.
Statens Jernbanetilsyn (SJT) deler med Jernbaneverket gleden over beskjeden til EU.

– Ja, notifiseringen er en gladnyhet også for oss i Jernbanetilsynet. Vi har fulgt arbeidet med ERTMS-planen og hatt tett kontakt med Jernbaneverket i løpet av denne prosessen. Notifiseringen gjør vår jobb langt mer oversiktlig, sier Johanna Öster, avdelingsdirektør for Teknologi og fremføring i SJT.

– Uten notifiseringen ville det ikke vært mulig for Jernbanetilsynet å gi tillatelse til etablering av nye type-B signalanlegg eller endringer i eksisterende anlegg, sier Öster.

Hold deg til planen
Jernbaneverkets fremtidige signalarbeid har nå en klar rettesnor. Den heter Nasjonal Signalplan, og den beskriver veien videre både for ERTMS og de konvensjonelle signalanlegg (klasse B-anlegg) som må bygges på enkelte strekninger før ERTMS etableres i hele landet.

– En konsekvens av notifiseringen er at ERTMS-Nasjonal Implementering blir premissgivende for alle i Jernbaneverket, spesielt Infrastrukturdivisjonen. Store endringer i denne planen blir ikke alltid lett å gjennomføre, for endringer kan berøre våre øvre mål og forpliktelser overfor europeiske myndigheter. Men vi skal alltid være åpne for tilpasninger og innspill, sier Skorstad.