Drammen: Spor 1 midlertidig stengt mens bygg rives

NSB Rom Eiendom har besluttet at bygg E på Drammen stasjon stenges på grunn av setningsskader. Fordi det er fare for at bygget kan rase har Jernbaneverket besluttet å midlertidig stenge spor 1 samt plattformen.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Togreisende må dessverre regne med sporendringer på Drammen stasjon fremover. Følg med på høyttalere og monitorer. Foto: Njål Svingheim/ Jernbaneverket.Det har vært kjent at bygget har setningsskader, og NSB Rom Eiendom har fulgt byggets tilstand over tid. Rom har mottatt en ny rapport fra byggteknisk rådgiver som viser at bygget beveger seg mer enn tidligere. Her anbefales det at bygget ikke brukes som arbeidsplass, og Rom har iverksatt sikring av bygget. Leietakerne er varslet og har fått midlertidige lokaler andre steder. Jernbaneverket har tekniske installasjoner i bygget som nå sikres. Rom og Jernbaneverket samarbeider om ytterligere sikringstiltak.

Foreløpig er det vanskelig å si når spor 1 kan gjenåpne. Reisende må derfor være oppmerksom på sporendringer på Drammen stasjon i tiden som kommer, og at togene kjører fra andre spor enn normalt.  Også adkomst til stasjonen og enkelte parkeringsplasser vil bli påvirket av sikrings – og rivetiltak. Jernbaneverket og Rom beklager ulempene dette får for togreisende.

Rom Eiendom har tirsdag 8. oktober mottatt mail om at godkjennelse av rivesøknad fra Drammen kommune vil bli gitt.  Bygget vil bli revet så raskt det lar seg gjøre.

Kontaktpersoner:
Rom Eiendom: Regiondirektør Knut Øyvind Ruud Johansen, mobil 934 03 044
J
ernbaneverket: Kommunikasjonssjef Trude Isaksen, mobil 916 56 273