Bergensbanen: Omfattende sikringsarbeider i Ørneberget

Det pågår et omfattende sikringsarbeid i Ørneberget på Bergensbanen. Godt fjell under banen gjorde det mulig å velge nye løsninger for gjenoppbygging. Nå vil man gå videre med mer sikring.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Gjenoppbygget bane og valgt løsning med forankrede betongkummer på utsiden.  <strong> Alle foto: karl Morten Undal </strong>
-Vi er veldig fornøyd med den løsningen som er valgt for å fundamentere banen bedre, sier prosjektleder Karl Morten Undal i Jernbaneverket. Han forteller at det vil pågå omfattende sikringsarbeider i Ørneberget fram til vinteren kommer for alvor og at Jernbaneverket samtidig legger opp til ytterligere sikringsarbeider i hele det vanskelige partiet.

-Løsningen som ble valgt for gjenoppbygging av banelegemet etter raset søndag 6.oktober kunne gjennomføres fordi det er såpass mye fjell under sporet på stedet, forteller Undal. Man har fylt på med sprengstein og laget forankring for sporet ved hjelp betongkummer som er forankret og fylt med sement. Dette gjorde det mulig å gjenåpne banen allerede mandag, to døgn før det opprinnelige anslaget. Selv om trafikken nå er i gang igjen forbi rasstedet så er arbeidene langt fra avsluttet, forteller prosjektlederen.

Mer jobb i ØrnebergetProsjektleder Karl Morten Undal <strong> Foto: Njål Svingheim </strong>
Ørneberget ligger noen kilometer ovenfor Mjølfjell stasjon og som navnet også tilsier så er terrenget bratt og ulendt. Det er flere tunneler og snøoverbygg på strekningen og fjellsiden er sikret med rasnett. – Nå vil vi gjennomføre betydelige sikringsarbeider i fjellsiden over banen, både der raset gikk og etter hvert også i resten av dette partiet, sier Undal. Samtidig planlegges det arbeider for å gjøre også banens fundament mer solid på strekningen. Det er aktuelt å foreta en utslaking av jernbanefyllingen og gjennomføre en liknende fundamentering som den vi nå har gjort der raset gikk, sier prosjektlederen. Nå før vinteren skal det bygges en mur på utsiden av sporet som fundament for snøoverbygget og deretter skal selve bygget opp igjen. I tillegg til sikringen av fjellsiden over banen skal alt dette gjennomføres før vinteren kommer for alvor i Ørneberget.

Samarbeid
Det betyr travle dager for entreprenørene og Jernbaneverkets egne folk. Mesta utfører sikringsarbeider, Spilde AS utfører byggearbeider og Jernbaneverkets produksjonsavdeling på Voss utfører jernbanetekniske arbeider. Konsulent for valg av løsning for gjenoppbygging og sikring av banens fundament er Multikonsult. – Vi er veldig fornøyde med både samarbeidet med entreprenørene og innsatsen til alle involverte, sier Karl Morten Undal.
Her ser vi mer av hvordan banen nå er gjenoppbygget på rasstedet.

Fjellsikring ved hjelp av bolting. Arbeidet vil fortsette i tiden framover.
 
 
 
Gjenoppbygging av skinnegang i Ørneberget.
 Det mørke feltet i fjellsiden viser hvor raset kom fra.