Vedlikehold på Asker-, Drammen-, og Sørlandsbanen i helgen

I helgen gjør Jernbaneverket årlig vedlikehold på Drammenbanen, Askerbanen og Sørlandsbanen.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Drammenbanen og Askerbanen vil være stengt i 12 timer, fra lørdag klokken 21.30 til søndag klokken 09.30, og Sørlandsbanen vil være stengt i cirka 35 timer fra klokken 03.00 lørdag til søndag klokken 14..30.

Jernbaneverket skal utbedre skjøter og innkoblinger til tekniske installasjoner for GSM-R anlegget i Skaugum-  og  Tanumtunellene. GSM-R er jernbanens eget mobilnett for kommunikasjonen mellom togledersentralen og togførerne.

Det skal også gjøres årlig fjellrensk i Lieråstunnelen, og i tillegg blir nødlysene i tunnelen kontrollert. Ved Lier holdeplass skal det legges inn gummielementer ved tunnelåpningen, for å bedre adkomsten til tunnelen for utrykningskjøretøy.

I Drammen tok Jernbaneverket i bruk det ombygde sporområdet på Skamarken ved Drammen stasjon før jul. Dette har gitt plass til vending og hensetting av flere tog.  Denne helga skal det her gjøres etterkontroll og justering av kontaktledningsanlegget.

På Sørlandsbanen skal hengetråden i kontaktledningsanlegget på Gulskogen byttes ut. Dette er viktig forarbeid før hele kjøreledningen skal byttes senere i vår.

-Når arbeidet med kontaktledningsanlegget er fullført, vil det føre til mer stabilt togtilbud for de reisende, sier sporkoordinator Knut Ole Kristoffersen.

For å se hvordan disse arbeidene påvirker togtrafikken, sjekk NSB og Flytogets hjemmesider.