Østfoldbanen åpnes som planlagt

Gjenåpningen av Østfoldbanen skjer etter planen kl. 02.00 torsdag 8. august. Jernbaneverket har avsluttet sine arbeider og togtrafikken vil dermed gå som normalt fra torsdag morgen.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Follobanens forberedende arbeider skulle vare til 5. august, men et arkeologisk funn og vanskelige grunnforhold gjorde at arbeidsperioden ble forlenget. Det øvrige arbeidet har gått etter planen og Østfoldbanen kan dermed åpnes som planlagt 8. august kl. 02.00.

Brønn fra middelalderen
Arkeolog Monica Klaussen fra NIKU informerer representanter fra Riksantikvaren og Jernbaneverket om det arkeologiske funnet.Arbeidene har i hovedsak foregått i området ved Middelalderparken og på Loenga. Anleggsområdet var forhåndsklarert av Riksantikvaren, men det ble allikevel gjort funn av en brønn fra Middelalderen. Alle arkeologiske funn krever at Riksantikvaren blir varslet for å vurdere funnet, samt at funnet blir gravet ut og registrert på korrekt måte. En slik utgraving tar flere dager og krever i tillegg at arbeidet på stedet stoppes for å ivareta sikkerheten.

- Vi har funnet en brønn på ca. 2 x 2 meter som er laget i laftet tømmer. Dette er et interessant funn som vi kan knytte til den middelalderske bosettingen i området, sa Monica Klaussen arkeolog og fagkonsulent ved Norsk institutt for kulturminneforskning, da funnet ble oppdaget.

Utfordrende grunnforhold i anleggsgropenBløt leire forsinker arbeidene
På anleggsområdet er det også utfordringer med grunnforholdene som gjør at arbeidene blir forsinket, og omfattende sikringstiltak er nødvendig.

- Etter råd fra geotekniker ble det foretatt utvidet sikring ved av anleggsområdet for å hindre utrasing på grunn av bløt leire. For å ivareta sikkerheten på en betryggende måte må graving av masser kun gjennomføres i mindre områder av gangen. Dette førte dessverre til forsinkelser i anleggsgjennomføringen, sa Bjørn Holthe Andersen prosjektleder for Follobanens arbeider ved Oslo S.

22. juli ble trafikken på Østfoldbanen stanset for å gjøre forberedende arbeider til det som er Norges største landbaserte prosjekt, Follobanen. Follobaneprosjektet får landets hittil lengste jernbanetunnel på 19,5 km. Nytt dobbeltspor mellom Oslo S og kollektivknutepunktet Ski skal i samspill med Østfoldbanen gi en ny hverdag for togpassasjerene. Follobanen vil tilrettelegge for flere persontog, flere godstog, et mer forutsigbart tilbud og redusert reisetid.

Funn av Middelaldersk brønn på Loenga