Arbeid på fem baner i helga

Den siste helga i september gjør Jernbaneverket et krafttak for vedlikehold på Østfoldbanens begge linjer, Vestfoldbanen, Gjøvikbanen og Bergensbanen.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Skinnebytte: Arbeidsmaskin med grabb løfter opp skinnene for riktig plassering. Foto: Trude Isaksen/ Jernbaneverket.Av sikkerhetsmessige årsaker stanser Jernbaneverket togtrafikken når store arbeider skal utføres på jernbanelinjene. Av hensyn til pendlerne og trafikkavviklingen er det derfor mest hensiktsmessig å jobbe om nettene og i helgene. Les mer om buss for tog hos www.nsb.no


Østfoldbanen: Østre og Vestre
På Østfoldbanen skal Jernbaneverket jobbe både med vedlikehold og vinterforberedelser. Begge linjer er stengt fra og med fredag 27. september klokka 23:00 til og med søndag 29. september klokka 13:00.


-Blant annet skal det gjøres reparasjoner av sporvekselvarmen på Ås, Vestby, Kambo, Moss, Rygge, Onsøy, Fredrikstad og Skjeberg, slik at sporvekselen fungerer som den skal foran den kommende vintersesongen, sier sporkoordinator Børre Karlsen.

Samtidig skal det gjøres diverse sporarbeider som svillebytte og sveisearbeider mellom Ski og Rakkestad.

I tillegg til disse arbeidene skal også Veidekke fortsette arbeidet med fjellrensk. Arbeidet har pågått på hele strekningen fra Moss til Halden, og går nå videre fra Halden mot Kornsjø. Da sjekkes fjellskråningene, og der det er behov for sikres fjellet med bolter.


Gjøvikbanen: Oslo S-Hakadal
På Gjøvikbanen foregår det arbeider fra lørdag 28. september klokka 00:10 til søndag 29. september klokka 06:00.

Denne helgen skal det blant annet kjøres pakkmaskin og slipetog mellom Grefsen og Hakadal.

- Pakkmaskinen kjøres for å sikre at sporet ligger optimalt i traseen. Slipetoget sliper skinnene slik at de som sitter i toget får en jevnere og mer behagelig reise. Disse arbeidene er viktig også fordi de gir økt levetid på skinnene, forteller sporkoordinator Cato Westli.

I tillegg skal det utføres arbeider i en sporveksel på Kjelsås og legges nye skinner over planovergangen på Åneby. På deler av strekningen skal det utføres skinnesveis, samt bytte av trafo i strømanlegg.

Av hensyn til sikkerheten skal Jernbaneverket felle trær ved Nittedal stasjon.

Samtidig skal det utføres fjellrensk mellom Oslo S og Etterstad for å sikre at løst fjell ikke faller ut i togsporet.

Vestfoldbanen
Fra og med fredag 27. september klokka 20:30 til og med mandag 30. september klokka 04:30 er Vestfoldbanen stengt for togtrafikk mellom Drammen og Larvik/Skien.

Ett tusen firehundre meter med nye skinner skal byttes i Skienstunnelen mellom Skien og Borgestad. Det betyr at hele Skienstunnelen blir rustet med nye skinner denne helgen.

I Holmestrand skal det utføres arbeider med planovergangen nord for stasjonen, for å gjøre den bedre rustet for økt anleggstrafikk. Det skal legges nye elementer og ny asfalt i tillegg til at skinneskjøten skal sveises på nytt. 

I Stokke vil det foregå anleggsarbeider i og ved planovergangen ved Stokke jernbanestasjon. Arbeidene starter torsdag 26. september klokka 07:00 til mandag 30. september klokka 04:30 Det er anlegget som styrer vegbommene som skal byttes ut med et nytt system.

- Det nye systemet vil gjøre anlegget mer driftssikkert og dermed også sikrere for publikum.
I tillegg vil planovergangen få nye vegbommer. Disse vil bevege seg raskere opp og ned enn dagens bommer og de vil være mer synlig for trafikantene i Stokke, sier fornyelsesleder Atle Berg Sørensen.

Planovergangen vil være uten vegbommer i arbeidsperioden. I stedet blir planovergangen sikret med grindvakter og tau når togene passerer.

-Vi oppfordrer folk som skal krysse planovergangen ved Stokke stasjon i nevnt periode om å beregne ekstra tid. I enkelte perioder vil det bli kø, varsler Sørensen.

Selv om det ikke vil passere persontog på planovergangen denne helga vil det gå arbeidsmaskiner på sporet.


I forbindelse med at det bygges nytt dobbeltspor fra Holm til Nykirke skal det utføres diverse forberedende arbeider i dagsonen i eksisterende spor på Holm. Blant annet det bygges et drensanlegg med sandfang nær sporet. En stikkrenne under sporet skal forlenges som en forberedelse for dobbeltsporet som kommer.
- Arbeidet krever at vi må ta ut et par hundre meter med skinner før gravearbeidene starter opp. Når dette arbeidet er utført skal skinnene legges tilbake og sporet pakkes, sier kommunikasjonsleder Trine K. Bratlie Evensen.

I Almedalen skal rømningstunnel R12 komme ut i dagen fra tunnelen. Som en forberedelse for dette skal det etableres fjellsikring, fjellbolter, fanggjerde, sikringsgjerde og sikringsnett. Rømningstunnelen skal drives innenfra derfor skal også sprengningsmatter henges opp for å klargjøre fremtidig gjennomslag.
- På denne måten unngår vi at vi må ta ned kontaktledningsanlegget når gjennomslagssalven skal sprenges, forklarer Evensen.

Bergensbanen
Fra fredag 27. september kl. 22.25 til og søndag 29. september kl. 07.50 blir det storarbeid på Bergensbanen på strekninga Hønefoss-Arna. Togtrafikken mellom Arna og Bergen vil gå som normalt.

Aust for Finse:
I løpet av arbeidsperioden skal det utføras kontrollarbeider mellom Hønefoss og Ål. Vest for Sokna skal det utføres masseskifting i sporet. Frå Bergheim til Nesbyen skal kontaktleidningsanlegget justeras og det skal utføras rensk av stikkrenner i Sangelia.

Samtidig skal det leggas inn fotgjengarundergang både ved Bardøla og Grytå. I Gråskallen tunnel mellom Haugastøl og Finse skal det byttes naudlysbatteri og det skal monteras fartsskilt frå Ål og austover.

Vest for Finse:
*Sluttarbeid plattform og overbygg Hallingskeid
*Is- og vassikring Hallingskeid – Myrdal
*Grøfterensk og utkøyring brukte skjener Gravhalsen tunnel
*Fjellrensk og betongsprøyting i Ljosanbotn tunnel (aust for Mjølfjell)
*Kontrollarbeid (spor og elektro) og innkjøring av brukte skjener Myrdal – Voss
*Voss stasjon: Fjerning av gamal mellomplattform og mellombels plattform langs spor 1, arbeid med den nye undergangen, montering av ny belysning, riving av gamalt kontaktleidningsanlegg og bygging av nytt.
*Fjellrensk og bolting i Bulken tunnel
*Svillebytte på Ho bru (mellom Bulken og Evanger)
*Arbeid på signalanlegget Hallingskeid, Skiple, Dale og Bergen, i tillegg kontrollar
*Reparasjon av stikkrenne og kabelkanalar ved Storevik (mellom Evanger og Bolstadøyri)
*Arbeid med signalanlegget, sporveksel, svillebytte og ny plattform til spor 1 på Vaksdal stasjon.
*Opprusting av leielys i Trollkona tunnel (mellom Bolstadøyri og Dale)
*Reparasjon av sporveksel og plattformarbeid på Stanghelle stasjon
*Innmåling av kontaktleidningsmaster Trengereid – Arna
*Div. kontroll- og reparasjonsarbeid Dale - Arna