Arbeid på Sørlandsbanen i helgen

Drammen-Kongsberg På Sørlandsbanen foregår det arbeider mellom Drammen og Hokksund fra lørdag 19. oktober klokka 03:00. På strekningen mellom Hokksund og Kongsberg fortsetter arbeidene frem til klokka 03:00 mandag 21. oktober. Sjekk nettsidene til NSB for å se hvordan dette påvirker ditt tog.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

-Pakkmaskinen kjøres for å sikre at sporet ligger optimalt i traseen. Slipetoget sliper skinnene slik at de som sitter i toget får en jevnere og mer behagelig reise. Disse arbeidene er viktig også fordi de gir økt levetid på skinnene, forteller sporkoordinator, Knut Ole Kristoffersen i Jernbaneverket.

På Pukerud i Drammen stenges vegbrua over jernbanen for biltrafikk.
- Brua blir stengt for bilferdsel fra lørdag 19. oktober klokka 03:00 til søndag 20. oktober klokka 05:00 fordi det skal foregå reparasjoner i betongen på brua, forteller prosjektleder Ingebjørg S. Bjørgum i Jernbaneverket. Brua skal også få nytt rekkverk og det skal sandblåses og males slik at brua blir finere enn det den er i dag, sier Bjørgum.


I tillegg skal det utføres kontaktledningsarbeider mellom Drammen og Gulskogen og det skal gjøres kartlegging av tekniske komponenter mellom Drammen og Hokksund.

Av hensyn til sikkerheten skal Jernbaneverket felle trær mellom Drammen-Gulskogen, Mjøndalen-Steinberg og Skollenborg-Kongsberg.

-Samtidig skal vi oppgradere linjegrøftene på hver side av togsporene mellom Hokksund og Vestfossen slik at vannet ikke renner ut under sporet og forårsaker telehiv på vinteren, forklarer kristoffersen.

Sør for Vestfossen stasjon skal Statens Vegvesen ferdigstille Jutebrua. Tidligere var vegen som ligger under denne brua svært smal og lav. Nå blir brua høyere og bredere og får plass til to biler i bredden og lastebiler kommer igjennom.