2013

 • Bergensbanen stengt av ras

  Bergensbanen blei sundag kveld 6.oktober stengt på grunn av ras mellom Mjølfjell og Myrdal stasjonar.

 • Trafikkmeldingane råka av teknisk feil

  På grunn av ein teknisk feil er trafikkmeldingane som til vanleg er å finne på framsida av nettstden vår, miellombels ute av drift.

 • Mobile statiske omformerstasjoner satt i drift

  Jernbaneverket har startet en tre måneder lang prøvedriftsperiode av to mobile statiske omformere. En er plassert ved Alnabru omformerstasjon og den andre er plassert ved Holmlia omformerstasjon. Omformerne forsterker kapasiteten med 50 prosent.

 • Arbeider på Dovrebanen, Hovedbanen og Kongsvingerbanen i helgen

  Dovrebanen mellom Eidsvoll og Tangen stenges 5. oktober kl. 18.55 til søndag 6. oktober kl. 1855. Hoved- og Kongsvingerbanen blir stengt fra lørdag 5. oktober kl. 07.10 til søndag 6. oktober kl. 20.10. fra Oslo S til Charlottenberg.

  Tidligere arbeider på Kongsvingerbanen. Foto: Cathrine Riis
 • Betre tilgjengelegheit på Vossebanen

  Fleire av stasjonane på Vossebanen vert no moderniserte med nye plattformer og betre tilkomst. Dette er krevjande prosjekt i det bratte terrenget der stasjonane ligg.

 • Arbeid på fem baner i helga

  Den siste helga i september gjør Jernbaneverket et krafttak for vedlikehold på Østfoldbanens begge linjer, Vestfoldbanen, Gjøvikbanen og Bergensbanen.

 • Signaltjenester

  Jernbaneverket har en svært viktig samfunnsoppgave. Interessen for tog som transportform øker i mange land med tilhørende fokus og aktivitet. -Så også i Norge, og da må vi forvente at mange har synspunkt på arbeidet vi i jernbaneverket utfører, skriver jernbanedirektør Elisabeth Enger.

 • Handlingsprogram for jernbanen ut på høring

  Jernbaneverkets utkast til Handlingsprogram 2014-2023 er nå sendt på høring. Handlingsprogrammet beskriver hvordan Jernbaneverket vil iverksette prioriteringene som Stortinget og regjeringen har gitt gjennom Nasjonal transportplan 2014-2023.

  Ingressbilde
 • ERTMS klar for prøvedrift i Norge

  Landets første strekning med framtidas signalsystem, ERTMS, er nå klar for prøvedrift. –Nå er det viktig å komme i gang og høste erfaringer, sier prosjektdirektør Jarle Rasmussen. I november går de første togene.

 • -Godstrafikken skal fram!

  Jernbaneverket går nå saman med transportørane for å finne fram til eit meir robust transportopplegg for containertrafikken. -Fleire tiltak er aktuelle samstundes som det alltid er viktigast med pålitelege banar, seier leiar for terminaleininga, Kjell Ivar Maudal.