2013

 • Storjobb stenger Dovrebanen i én uke

  Omfattende flomutbedringer og halvannen kilometer med splitter nytt spor langs Mjøsa er stikkordene når Dovrebanen stenges i én uke mellom Eidsvoll og Dombås fra 21. oktober. Rundt 450 personer vil være i sving, og det gjøres arbeid for 150 millioner kroner mens banen er stengt.

 • Rekordsatsing på store jernbaneprosjekter, men vedlikeholdsetterslepet øker

  Regjeringen foreslår en bevilgning på 15,6 milliarder kroner til Jernbaneverket i 2014. Det er en økning på 37 prosent i forhold til årets budsjett.

 • Bergensbanen opna etter raset

  Bergensbanen vart opna for trafikk mellom Myrdal og Mjølfjell klokka 13.05 måndag. Banen vart opna to dagar tidlegare enn først venta.

 • Gulskogen får sitt første hotell

  I løpet av våren 2014 skal det gamle godshuset på Gulskogen stasjon pusses opp å bli et nytt og trygt sted hvor pendlerne kan parkere sykkelen sin.

 • Signalarbeider på Oslo S 12/10-13/10

  I ett døgn fra klokka 12 på lørdag 12/10 går det ikke tog til eller fra Oslo sentralstasjon. I løpet av disse 24 timene skal Jernbaneverket sluttføre arbeid som skal redusere konsekvensene av jordfeil på signalanleggene.

 • Reknar med å opne Bergensbanen onsdag 16/10

  Jernbaneverket si vurdering tilseier nå at Bergensbanen kan opnast att mellom Myrdal og Mjølfjell i løpet av onsdag 16.oktober. Det vert jobba døgeret rundt på rasstaden.

 • DB støtter norsk utbyggingsstrategi

  Jernbanegiganten Deutsche Bahn føler nå behov for å rydde opp i inntrykket som er skapt av selskapet i Norge. – I debatten om høyhastighetsbaner i Norge er vårt navn og vår logo brukt på en måte vi ikke kan leve med, mener Deutsche Bahn International (DBI).

 • Drammen: Spor 1 midlertidig stengt mens bygg rives

  NSB Rom Eiendom har besluttet at bygg E på Drammen stasjon stenges på grunn av setningsskader. Fordi det er fare for at bygget kan rase har Jernbaneverket besluttet å midlertidig stenge spor 1 samt plattformen.

 • Ny parkeringsoblat for Østfoldpendlere

  Jernbaneverket starter denne høsten SMS-oblat på pendlerparkeringen ved flere stasjoner på Østfoldbanen: Fredrikstad og Sarpsborg fra 1. november, og Halden og Rygge er planlagt fra 1. desember.

 • Bergensbanen stengt av ras

  Bergensbanen er stengt mellom Mjølfjell og Myrdal stasjonar på grunn av ras. Skadene på banen er omfattande. Banen vil venteleg vere stengt i minst ei veke.