2013

 • Hvor skal det nye dobbeltsporet gjennom Hamar gå?

  Jernbaneverket har nå fått utarbeidet dataanimasjoner som viser de sju alternativene til det nye dobbeltsporet mellom Sørli og Brummunddal. Alternativene er utarbeidet etter Konsekvensutredningen for InterCity på Dovrebanen.

  Ingressbilde
 • Gradvis bedre Dovrebane

  – Dovrebanen blir gradvis bedre og det meste av saktekjøringer blir nå fjernet, men det er ennå et stykke fram, sier banesjef Tormod Urdahl. Mandag morgen er det klart for tog igjen.

 • Stor bygning på Drammen stasjon må rives

  NSBs eiendomsselskap Rom Eiendom skal rive bygg E på Drammen stasjon. Bygningen skal rives så raskt det er forsvarlig på grunn av setningsskader, men samtidig må de tekniske installasjonene i bygget sikres.

 • Planoverganger på Østfoldbanen

  Av landets rundt 3 500 planoverganger, ligger omtrent 160 på Østfoldbanen. Det er ca. 70 planoverganger på vestre linje og 90 på østre linje.

 • Jernbaneverket varsler sanksjon mot sosial dumping

  I juni 2013 fattet Jernbaneverket mistanke til sosial dumping i et prosjekt ved Hjuksa bru. Nå varsles sanksjoner mot entreprenøren.

 • Konseptvalutgreiing Voss - Arna

  Strekninga Voss - Arna er ei utfordring for Jernbaneverket og Statens vegvesen. Både jernbanen og E16 på strekninga har behov for betre utforming, tryggleik og kapasitet.

 • Ny teneste for varsling av jordskred

  Ei ny landsdekkande varslingsteneste som fortel om fare for jordskred er nå lansert. Tenesta gjev oversyn over skredfare ved hjelp av fargekoder og slik kan åtgjerder settjast inn tidlegere enn før.

 • Kraftig vekst i togtrafikken

  NSB har de først åtte månedene i år hatt en rekordstor vekst i trafikken. Passasjerøkningen er totalt på 8,4 prosent fra samme periode i fjor. 39,4 millioner passasjerer har reist med NSB i årets åtte første måneder og det er den største veksten NSB har registrert i en slik periode noen sinne.

 • Arbeid på Sørlandsbanen i helgen

  Drammen-Kongsberg På Sørlandsbanen foregår det arbeider mellom Drammen og Hokksund fra lørdag 19. oktober klokka 03:00. På strekningen mellom Hokksund og Kongsberg fortsetter arbeidene frem til klokka 03:00 mandag 21. oktober. Sjekk nettsidene til NSB for å se hvordan dette påvirker ditt tog.

  Foto: Njål Svingheim
 • Bergensbanen: Omfattende sikringsarbeider i Ørneberget

  Det pågår et omfattende sikringsarbeid i Ørneberget på Bergensbanen. Godt fjell under banen gjorde det mulig å velge nye løsninger for gjenoppbygging. Nå vil man gå videre med mer sikring.