2013

 • Klart for brannvannsanlegg i Oslotunellen

  Oslotunellen skal forsynes med ny brannvannledning, og like før jul signerte Jernbaneverket og Veidekke en kontrakt om oppdraget. Kontrakten er verdt 96 millioner kroner.

 • Vedlikehold på Asker-, Drammen-, og Sørlandsbanen i helgen

  I helgen gjør Jernbaneverket årlig vedlikehold på Drammenbanen, Askerbanen og Sørlandsbanen.

 • Jernbaneverket avviser erstatningsansvar etter brann på Hallingskeid

  Jernbaneverket avviser kravet om erstatning etter en brann på Hallingskeid stasjon sommeren 2011. To togsett gikk tapt i brannen som oppsto et snøoverbygg.

 • Prosjektplan for utredning av økt kapasitet i Oslo

  Jernbaneverket, Statens vegvesen og Ruter skal sammen lage en konseptvalgutredning for de framtidige transportbehovene inn mot og gjennom Oslo. Nå er forslaget til prosjektplan klart.

 • Klår for snø med nytt utstyr

  Jernbaneverket har fått to nye snøryddingsmaskinar til Osloområdet. Det er to såkallla TM3 som skal syte for betre snørydding.

 • Nyland blir "ny"

  Jernbaneverket bruker 1 million på å utbedre Nyland holdeplass. Denne vinteren byttes de gamle treplattformene ut.

 • Større nytte for IC-strekningene

  Reviderte samfunnsøkonomiske beregninger, der blant annet sammenlikningsalternativet er riktigere enn i de opprinnelige beregningene, viser lønnsomhet for Intercity-satsingen.

 • Fremtidig godsterminal i Drammen utredet

  Konseptvalgsutredningen for ny godsterminal i Drammen sendes nå ut til høring. De faglige analysene viser at det er tre alternativer som peker seg ut som mest aktuelle: Ryggkollen, Skoger og Semsmyra.

 • Fremtidig godsterminal i Drammen utredet

  Konseptvalgsutredningen for ny godsterminal i Drammen sendes nå ut til høring. De faglige analysene viser at det er tre alternativer som peker seg ut som mest aktuelle: Ryggkollen, Skoger og Semsmyra.