2013

 • NSB vil omorganisere jernbanesektoren

  NSB tar nå til orde for at hele jernbanesektoren omorganiseres og at NSB og Jernbaneverket erstattes av to nye aksjeselskaper.

 • Otta - Dombås 100 år!

  Fredag 6. desember er det 100 år siden den ordinære trafikken med tog startet mellom Otta og Dombås på Dovrebanen. Dette markerer Jernbaneverket lørdag 7. desember, sammen med NSB, Norsk Jernbanemuseum, samt kommunene Sel og Dovre.

  Dovre stasjon
 • Narvikterminalen åpnet

  Den nye godsterminalen i Narvik ble offisielt åpnet 21.november. Statssekretær Jon Ragnar Aarseth sto for åpningen og la samtidig vekt på Ofotbanen store betydning for hele Nord-Norge.

 • Helgejobb i november på Kongsvinger-, Drammen- og Spikkestadbanen

  Jernbaneverket jobber på Spikkestadbanen, Drammenbanen og Kongsvingerbanen 23.-24. november. Anleggsarbeidene omfatter både kontroller, fjellrensk, signalarbeider, samt nye parkeringsspor på Kongsvinger stasjon.

 • Jernbaneverket klar for vinteren

  Jernbaneverket legger opp til et høyt nivå på vinterberedskapen også i år. Landet rundt er nå mannskaper og materiell klare til å ta et krafttak når snø og kulde setter inn.

 • Stenger for storjobb på Ski stasjon

  Fra og med lørdag 23. november fram til natt til mandag 2. desember stenges Østfoldbanen mellom Ski og Vestby. Årsaken er omfattende arbeider på Ski stasjon, hvor Jernbaneverket bygger nye spor for hensetting (parkering) av tog.

 • ERTMS – En nasjonal forpliktelse

  Samferdselsdepartementet har nå sendt en offisiell og entydig beskjed til EU: ERTMS-prosjektet er en nasjonal forpliktelse for Norge.

 • Meir til vedlikehald etter budsjettforhandlingar

  Etter forhandlingar mellom regjeringsparta og KrF og Venstre er det nå klårt at Jernbaneverket neste år vil få 750 millionar kroner meir enn den raud-grøne regjeringa la opp til.

 • 100 millionar meir til vedlikehald

  Regjeringa går inn å styrke jernbanens vedlikehald med 100 millionar kroner i høve til den forrige regjeringa sitt framlegg.

 • Signalanlegget til Høvik- prosjektet blir forsinket

  Thales Norway, som blant annet skal levere signalanlegg til det nye stasjonsanlegget på Høvik, har varslet Jernbaneverket om en betydelig forsinkelse i sitt arbeid. Det er nå klart at det ikke er realistisk å ta i bruk Høvik stasjon som planlagt i desember 2014.