2013

 • Lillestrøm stasjon: Trafikk gjenoppteken

  Togtrafikken forbi Lillestrøm stasjon blei teken opp att frå klokka 14.45 tirsdag etter å vore stengt i nær ein time som følgje av funn av mistenkelege gjenstandar ombord på et tog.

 • Rekordoverskot for NSB

  NSB-konsernet fekk i 2012 eit overskot på 1,18 milliardar kroner. 53,8 millionar passasjerar reiste med NSB sine tog i fjor.

 • Arbeider ved Østfoldbanen i helga

  Jernbaneverket og Statens vegvesen jobbar mellom Oslo S og Nordstrand frå laurdag 16. februar kl 20.30 og til søndag morgon kl 08.30. På planen står veiarbeid og førebuingar til Follobanen.

 • Nye regler for hastighetsskilting

  Jernbaneverket har etter avsporingen ved Nykirke i februar i fjor innført trinnvis skilting av nedsatt hastighet på steder der toghastigheten skal reduseres mye. I tillegg er det gjennomført en kartlegging av alle slike punkter.

 • En viktig reise

  Jernbanedirektør Elisabeth Enger reiser Jernbane-Norge rundt med etatens eget tog for å få innspill og råd. Noen av dem er så klare at hun varsler endringer.

 • Rutinekontrollar på Drammen- og Askerbanen

  Laurdag 9.februar frå klokka 13.00 stengjer Drammen- og Askerbanen i 24 timar på grunn av vedlikehaldsarbeid.

 • 91 % av investeringsbudsjettet brukes eksternt

  Mer enn 91 prosent av Jernbaneverkets investeringsbudsjett brukes i leverandørmarkedet. Jernbaneverket legger opp til å rendyrke rollen som byggherre og ønsker forutsigbare rammebetingelser.

 • EU vil åpne for konkurranse i persontrafikken

  EU-kommisjonen har vedtatt den såkalte Jernbanepakke 4, som åpner for konkurranse i persontrafikken og krever tydeligere skille mellom togselskap og den som forvalter infrastrukturen.

 • Overveldande respons på leverandørmøte

  Interessa for Bane Energi sitt leverandørmøte var så stor at møtet måtte flyttast til større lokaler.

 • Sørlandsbanen er opna igjen

  Ca. kl. 19.30 fredag kveld reiv eit godstog ned kontaktleidningen mellom Helleland og Ualand på Sørlandsbanen. Reparasjonsarbeidet vart omfattande, men strekninga vart opna for trafikk att kl. 17.30 i kveld. Sidan skaden skjedde, har regiontoga vore erstatta med buss mellom Moi og Stavanger.