100 millionar meir til vedlikehald

Regjeringa går inn å styrke jernbanens vedlikehald med 100 millionar kroner i høve til den forrige regjeringa sitt framlegg.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

   

Stoltenberg-regjeringa slo føre å bruke 5,67 milliardar kroner til jernbanens drift og vedlikehald neste år. Regjeringa Solberg går inn for å ayke denne løyvinga med 100 millionar kroner.

Samferdselsbudsjettet for neste år skal vedtakast Stortinget i desember.

Skinnebytte på Dovrebanen. <strong>Foto: Njål Svingheim </strong>