2013

 • Linjekart og linjenummer

  Fra og med søndag 14.desember 2014 endres togrutene. På Østlandet er det også noen endringer i linjekartet.

 • Slik blir nye Ski Stasjon

  Ski Stasjon har alltid vært navet på Ski. Når den nye Ski Stasjon står ferdig i forbindelse med Follobaneprosjektet får den en enda mer sentral og visuell rolle – dag som natt.

 • Enklere for deg, litt mer punktlig for alle

  - Ikke bare viser målinger at kundene setter pris på den nye sektormerkingen, men nå kan vi også dokumentere at punktligheten bedres, forteller Victor Hansen. – Sektormerking virker!

 • Gjøvik skysstasjon på skinner

  Fredag 13. desember feiret Gjøvik delåpning av ny skyssstasjon. Nå er tog og buss endelig samlokalisert på stasjonen med nytt, felles venterom.

 • ERTMS-prøvestrekning offisielt åpnet

  Onsdag 11.desember ble prøvestrekningen for framtidas signalsystem offisielt tatt i bruk. –Endelig har vi noe å vise fram, sier prosjektets folk etter flere års forarbeider. Det felles europeiske signalsystemet ERTMS skal etter hvert erstatte de eldre signalanleggene på alle banestrekninger.

 • Oslotunnelen sikres for betydelige beløp

  - Forbedring av brannsikkerhet i Oslotunnelen er viktig, sier Per Herman Sørlie, assisterende banedirektør. – I 2013 bruker vi 242,5 millioner på brannverntiltak i tunnelen.

 • To nye toppledere til Jernbaneverket

  Jernbaneverket har ansatt Gorm Frimannslund og Gunnar G. Løvås som henholdsvis direktør for infrastruktur og som assisterende jernbanedirektør. Frimannslund vil få ansvar for drift, vedlikehold og utvikling av eksisterende jernbanenett, mens Løvås vil få ansvar for de store utbyggingsprosjektene som nå kommer.

 • Jubileum i 100 på Dovrebanen

  Dovrebanen mellom Otta og Dombås er hundreårsjubilant, og dagen ble markert lørdag 7. desember med arrangementer, utstillinger og kjøretur med museumstog.

 • Meråkerbanen stengd

  Trafikverket tar ingen sjanser og stengjer Meråkerbanen på svensk side på ubestemt tid. Årsaka er rørelser i grunnen under banen.

  ingressbilde
 • Jernbaneverket landets største tunnelbygger

  For første gang i nyere historie drives det mer jernbanetunnel enn vegtunnel i Norge. Det viser statistikk for 2013