Større jernbanekontrakter gir god konkurranse

Jernbaneverket utlyser større grunnentrepriser på de store utbyggingsprosjektene for å bygge mer effektivt. Så langt er Jernbaneverket fornøyd med resultatet.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Skanska ble tildelt to kontrakter på jernbaneprosjektet Holm - Nykirke etter å ha gitt en samlet pris på begge. I kontrakten inngår bygging av den store fjellhallen i Holmestrand som skal huse byens nye jernbanestasjon. <strong>Foto: Freddy S. Fagerheim)</strong> 

I år er det inngått kontrakter på de store utbyggingsprosjektene i Vestfold og langs Mjøsa fra 900 millioner kroner til godt og vel 1,8 milliarder kroner. Det er en markant økning i størrelsen på kontraktene sammenlignet med bare få år tilbake. Før lå de største grunnentreprisene på 300 til 400 millioner kroner.

Delte opp

- Tidligere delte vi opp prosjektene i mange mindre entrepriser for å sikre god konkurranse om oppdragene. Da mente man at entreprenørene ikke ønsket å ta finansielle risiko ved å gå inn på store kontrakter. Det førte til at Jernbaneverket som byggherre måtte forholde seg til flere ulike entreprenører på en og samme parsell, og entreprenørene måtte forholde seg til hverandre med mange grensesnitt, sier direktør for leverandør og marked i Utbygging, Michael Bors.

God konkurranse

Jernbaneverket besluttet for et år siden å endre strategi og satse på større kontrakter. Erfaringene med å øke størrelsen er ubetinget gode. - I Vestfold har vi hatt opp til sju tilbydere på en milliardkontrakt, og det er meget bra. På fellesprosjektet langs Mjøsa har det vært færre tilbydere, men vi er likevel fornøyd med at konkurransen mellom de som gir tilbud er god, sier Bors.

Utlendinger

Jernbaneverket har lenge fått klare signaler om at utenlandske entreprenører var interessert i å etablere seg i Norge, men da måtte størrelsen på oppdragene opp. Kontrakter på under en milliard var ikke interessante å by på for et utenlandsk selskap. Tre store, utenlandske entreprenører er nå engasjert på norske jernbaneanlegg.

 - Nå har vi fått utenlandske entreprenører både i Vestfold og langs Mjøsa. Vi er stadig i kontakt med utenlandske entreprenører som mener det norske markedet er interessant for dem å etablere seg i, det er en utvikling som vi forventer vil fortsette.

Sammenslåing

Også for de jernbanetekniske fagene jobber Jernbaneverket for større kontrakter. - Her slår vi sammen de ulike fagene, som for eksempel sporbygging og kontaktledningsanlegg. Unntaket er leveranser av signalanlegg, som er svært spesialisert og nå lagt inn i en rammeavtale. Fordelen er at leverandørene må ta større ansvar, mens Jernbaneverkets byggherreadministrasjon blir noe enklere ved at det blir færre leverandører å forholde seg til i prosjektene. Det gir mer helhetlige anlegg.- Større grunnentrepriser gir god konkurranse om oppdragene, sier direktør Michael Bors i Utbygging.

Store kontrakter i 2012

 I år har Jernbaneverket i Vestfold inngått to store entreprisekontrakter, begge på dobbeltsporprosjektet Farriseidet - Porsgrunn. Den største er på 1,02 milliarder kroner og gikk til NCC Construction, mens den andre på 980 millioner kroner ble inngått med Veidekke AS. I fjor utlyste Jernbaneverket ut to entrepriser på prosjektet Holm - Nykirke hvor selskapene fikk anledning til å prise dem hver for seg eller samlet. Skanska vant begge etter å ha gitt en samlet pris på 1,38 milliarder kroner.

 På fellesprosjektet langs Mjøsa hvor Jernbaneverket og Statens vegvesen bygger ny Dovrebane og ny E6 er det i 2012 inngått tre store grunnentrepriser. Den største på 1,8 milliarder kroner ble inngått med Hæhre Entreprenør AS, den nest største på 1,57 milliarder kroner ble tildelt Veidekke/Hochtief og den tredje på 1,3 milliarder kroner gikk til Alpine Bau.

På jernbaneprosjektene i Vestfold er det sveitsisk/islandske entreprenørselskapet Marti/IAV inne med en entreprise, mens langs Mjøsa er østeriske Alpine Bau og det norsk/tyske felleskapet Veidekke/Hochtief inne med hver sin store grunnentreprise.