Skal halvere planleggingstida for IC

Jernbaneverket, fylkeskommuner og kommuner på Østlandet går sammen om å planlegge gjennomføringen av intercityutbyggingen på Østlandet. Ett av målene med samarbeidet er å halvere planleggingstida fra ni til fire-fem år – uten å vente på lovendringer.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Jernbanedirektør Elisabeth Enger og leder av Østlandssamarbeidet, Ole Haabeth, er begge stemt for å inngå forpliktende avtaler om IC-utbyggingen.<strong> Foto: Tore Holtet </strong> 

Som en del av forberedelsene til intercityutbyggingen har Jernbaneverket og Østlandssamarbeidet  opprettet en samarbeidsgruppe. Fra Jernbaneverket deltar blant andre Elisabeth Enger delta, mens fylkeskommuner, kommuner og vil være representert med noen av de fremste politiske lederne i ulike deler av Østlandet.  Også fylkesmennene har med en representant i samarbeidsgruppa. 

– En del kommuner og fylkeskommuner må ta noen valg. Det kan hende vi må si nei til andre prosjekter for å få til intercityutbyggingen, sier Ole Haabeth, til daglig fylkesordfører i Østfold.

– Når vi sier at denne utbyggingen kan gjennomføres på ti år og kostnadsoptimalt på 13 år, ligger det her en enorm tillitserklæring til dere, sa Elisabeth Enger på en felles konferanse med 130 deltakere. Hun støtter seg på samferdselsministerens målsetting når det nå jobbes for å halvere planleggingstida.
Det er tidligere prosjektleder for Høyhastighetsutredningen, Tom Stillesby, som på vegne av Jernbaneverket skal lede arbeidet med en gjennomføringsplan for IC-utbyggingen.

– Vi skal vise hvordan denne utbyggingen best kan gjennomføres, sier Stillesby til Jernbanemagasinet.

 
Samarbeidsgruppa for IC har denne sammensetningen:

  • Vestfoldbanen: Fylkesordfører i Vestfold, Per-Eivind Johansen og ordfører i Larvik, Rune Høiseth
  • Østfoldbanen: Fylkesordfører i Østfold, Ole Haabeth og ordfører i Halden, Thor Edquist
  • Dovrebanen: Fylkesvaraordfører i Oppland, Ivar Odnes og ordfører i Hamar, Morten Aspeli
  • Navet: Fylkesordfører i Akershus, Nils Aage Jegstad og byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Ola Elvestuen
  • Én fylkesmann: Sylvia Brustad, Hedmark
  • Jernbaneverket: Jernbanedirektør Elisabeth Enger, plan- og utviklingsdirektør Anita Skauge og koordinator for gjennomføringsplan IC, Anne Siri Haugen

Les mer om intercityutbyggingen i nytt nummer av Jernbanemagasinet.