Oslotunnelen åpnet for trafikk

OPPDATERT mandag kl. 15.00: Oslotunnelen ble åpnet for trafikk igjen klokken 15 mandag. Det kan igjen kjøres full togproduksjon gjennom tunnelen, men det må påregnes følgeforsinkelser utover ettermiddagen og kvelden.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Telemontørene Gunder Søgård (t.v.) og Stian Hagen er i gang med å koble kabler i Oslotunnelen. Foto: Ragnhild Aagesen 

Det har vært brann i en føringsvei for kabler i Oslotunnelen. Her pågår arbeidene med å skjøte kablene. Foto: Ragnhild Aagesen

Reparasjoner og uttesting av signalanlegget etter brannen har pågått for fullt utover mandagen og klokken 15.00 kom beskjeden om at testkjøring av anleggene har gått som det skal og tunnelen er åpnet for trafikk.

På grunn av stegningen er både togsett og togpersonale på "feil" steder i forhold til ruteplanen og det vil derfor gå tid før togtrafikken er i normalt gjenge igjen. Det må derfor påregnes en del forsinkelser mandag ettermiddag og kveld.

 I løpet av natta har mannskaper fra Baneservice og Jernbaneverket arbeidet iherdig med å skjøte de skadede signal- og fiberkablene. 

– Det var sju kabler som var skadet av brannen. Vi har skiftet ut ca. 30 meter av hver kabel og skjøtet disse sammen på hver side av skadestedet. Nå skal kablene driftstestes, forteller banesjef Guttorm Moss.

Det var en ulmebrann i en føringsvei for kabler som røykla Oslotunnelen i morgentimene søndag. På grunn av kraftig røykutvikling, hadde røykdykkerne fra brannvesenet problemer med å lokalisere stedet hvor røyken kom fra.

Så lenge tunnelen var stengt snudde togene øst- og nordfra på Oslo S mens togene sør- og vestfra ble snudd på Skøyen, Drammen og Kongsberg. Bergenstogene kjørte over Roa.

For informasjon om trafikkavviklinga, se NSB og Flytogets nettsider. Thomas Magerøy er en av telemontørene som kobler kabler i Oslotunnelen. Foto: Ragnhild Aagesen, Jernbaneverket