Betre pendlerparkering på Hamar

Jernbaneverket har i løpet av hausten gjort ei grundig oppgradering av pendlerparkeringa på Hamar stasjon. – Nå har det blitt langt betre å parkere for Hamarpendlerane, asier stasjonsansvarleg Kamran Nikazm.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Oppgraderinga har kosta om lag 2,6 millionar kroner. Tidlegere hadde parkeringsplassen tre ulike høgdenivå. Det var tilløp til parkeringskaos fordi det var mogeleg å parkere utanom oppmerka plasser.


- Vi har planert, asfaltert og merka opp nye plasser, seier Nikazm. – Dette har og gjeve rom for at antall plasser har auka med om lag 20 %. Nå har vi 88 plasser på parkeringa.


På kvar side av parkeringsplassen er det bygd fortau slik at pendlerane kan gå trygt frå bilen til toget. – At folk slipper å gå mellom bilane forbetrer trafikktryggleiken på parkeringsplassen, seier Nikazm.

Nå kan Hamarpendlerne bevege seg trygt mellom tog og bil på brede fortau, selv på mørke vinterdager. Foto: Trude Isaksen/ Jernbaneverket.