Lier holdeplass moderniseres

Jernbaneverket skal forlenge plattformene på Lier holdeplass. Arbeidene starter opp i begynnelsen av januar 2012 og skal være ferdige i desember 2012.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Plattformene på Lier holdeplass skal forlenges østover mot Lieråstunnelen. Foto: Njål SvingheimPlattformene på Lier holdeplass er for korte for togene som i dag trafikkerer Drammenbanen og for NSBs nye tog. Jernbaneverket har fått dispensasjon fra Statens jernbanetilsyn til å benytte eksisterende plattformer på Lier frem
til utgangen av 2012. For å tilfredsstille gjeldene krav om plattformlengde og bedre sikkerheten for de reisende skal Jernbaneverket forlenge plattformene østover mot Lieråstunnelen i 2012. De nye delene av plattformene får ny belysning, høyttaleranlegg, anvisere og teleslynge.

Det er dårlige grunnforhold ved holdeplassen på Lier. For å unngå å øke belastningen på underlaget skal vi kun utføre mindre tiltak på de eksisterende plattformene.

Reisende må påregne en vanskelig parkeringssituasjon i anleggsperioden. Foto: Hedda NossenParkeringsulemper
Det skal etableres en anleggsrigg med anleggsvei på øvre del av parkeringsplassen ved holdeplassen tidlig i januar 2012. Riggen vil beslaglegge en del parkeringsplasser.

Vi ser på ulike løsninger for å etablere midlertidige parkeringsplasser i området, men det finnes få alternativer. Jordene ved holdeplassen kan ikke benyttes på
grunn av dårlige grunnforhold. Vi kommer tilbake med mer informasjon om alternativ parkering.

Reisende må påregne en vanskelig parkeringssituasjon i anleggsperioden. Vi oppfordrer reisende til å kjøre sammen eller benytte buss 73 til og fra holdeplassen.

Anleggsvei
Jernbaneverket skal benytte Tunnelveien som anleggsvei frem til plattform til spor 1 (for tog i retning Drammen). Veien må holdes åpen for naboer og anleggstrafikk. NSB setter inn buss for tog i de togfrie periodene. Foto: Njål Svingheim

Togfrie perioder
En god del av anleggsarbeidene skal foregå i og ved jernbanespor og kan av sikkerhetsgrunner ikke utføres når det går tog. Vi kommer derfor til å benytte flere planlagte togfrie perioder på Drammenbanen til å utføre så mye arbeid som mulig ved Lier holdeplass. NSB setter inn buss for tog i de togfrie periodene. For mer informasjon om trafikkavviklingen se www.nsb.no.

Planlagte togfrie perioder 2012:

6. januar - 9. januar
Togfritt mellom Asker og Drammen fra fredag 6. januar kl. 19.35 til mandag 9. januar kl. 03.35.

28. januar - 29. januar
Togfritt mellom Asker og Drammen fra lørdag 28. januar kl. 13.00 til søndag 29. januar kl. 13.00.

11. februar - 12. februar
Togfritt mellom Asker og Drammen fra lørdag 11. februar kl. 13.00 til søndag 12. februar kl. 13.00.

25. februar - 26. februar
Togfritt mellom Asker og Drammen fra lørdag 25. februar kl. 13.00 til søndag 26. februar kl. 13.00.

25. mai - 28. mai
Togfritt mellom Asker og Drammen fra fredag 25. mai kl. 19.35 til mandag 28. mai kl. 03.35.

Vi beklager ulempene anleggsarbeidene medfører.