Julerengjøring i Oslotunnelen

Jernbaneverket har gjort unna “julevasken” i Oslotunnelen. 23 nattskift og 555 liter vann i minuttet måtte til for å rengjøre tunnelen.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Trangt, mørkt og riktig mye vann under vaskingen av Oslotunnelen. Foto: Bjørn Hillestad/ Jernbaneverket.En ren tunnel gir færre feil. Resultatet er økt driftssikkerhet for signaler, kabler, data- og teleutstyr, belysning og andre installasjoner i tunnelen.  

Til Jernbaneverkets julevask av tunnelen gikk det med 50 000 liter vann per halvannen time.  – Ved å bruke så mye vann får vi spylt all møkka ned fra taket, ned gjennom pukken og ut i dreneringssystemet, sier prosjektleder Ove Fuglehaug i Jernbaneverkets produksjonsavdeling.

Vaskejobben er unnagjort på i de få timene på nattestid når togene ikke går. Derfor måtte det til hele 23 skift for å gjennomføre jobben. Hele tunnelprofilen er vasket, og det betyr at både tak, vegger er rengjort, i tillegg til skinner, sviller og pukk.
 
- Først måtte vi dekke til alle signaler med plast, sier Fuglehaug. Stor plastsekker ble surret rundt alle skilt og signaler og teipet godt igjen. Deretter vasket vi, og så måtte all plasttildekking fjernes før morgentrafikken startet. Dermed ble det en ganske omfattende jobb med å dekke til, vaske og fjerne plast i 23 netter. 

Jernbaneverket har en egen maskin for vaskejobber av denne dimensjonen. – “Vaskemaskinen” ble kjøpt inn for et par år siden for tunnelvask, sier Fuglehaug, men den brukes også til vask av støyskjermer, samt skilt og annet langs jernbanelinjene.

 - Det eneste vi ikke har vasket i denne omgang er tak og vegger på Nationaltheatret stasjon i høyde over plattformkanten, sier Fuglehaug. - Men tunnelen og jernbaneanlegget er nå renere enn på lenge.