Jernbanen klar for vinteren

Jernbaneverket viderefører den økte innsatsen i vinterberedskapen som ble innført for to år siden. Mer nytt utstyr, bedre sporvekselvarme og nyere tog er viktige faktorer for punktligheten.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Snørydding i Osloområdet om natten. <strong> Foto: Beate Isetorp </strong>
Nytt utstyr, flere folk og bedre beredskap vil gjøre jernbanen mer robust når snøen og kulda nå kommer. -Vi mener vi er godt rustet for vinteren, sier assisterende banedirektør Brede Nermoen. Men tøft vintervær vil alltid gi driftsforstyrrelser. God beredskap og godt utstyr hindrer ikke dårlig vær, men sikrer at vi får togene raskere i rute igjen og gjør problemene ved store snøfall og sprengkulde mindre, sier han.

Beredskap

For to år siden ble Jernbaneverkets vinterberedskap trappet kraftig opp. Snørike vintre med mye kulde hadde satt jernbanetrafikken på harde prøver med svake punktlighetstall. Det ble fastsatt nye og bedre rutiner for brøyting av spor, for rydding av sporveksler og for brøyting av plattformer. Samtidig ble mannskapsinnsatsen trappet opp og nytt utstyr bestilt. Dette har gitt gode resultater i form av bedre punktlighet de siste vintrene, men fortsatt vil vinterværet spille en vesentlig rolle.
Oslo S ryddet for snø og klar for morgenrushet. <strong>Foto: Beate Isetorp</strong> 

Mer utstyr

-I vinter vil vi gjennomføre en vinterberedskap på samme nivå som i fjor, sier assisterende banedirektør Brede Nermoen. Vi vil i tillegg få en ytterligere forbedring når det gjelder sporvekselvarme og vi vil også få i drift nye maskiner og utstyr for snørydding i Oslo-området. To nye store snøkostemaskiner og seks andre nye maskiner med snøutstyr settes inn på sporet i snøberedskapen i Oslo-området i år. I tillegg kommer det øvrige utstyret som snøfresere, snøploger, sporrensere og snøkostemaskiner. Dersom vi får store problemer i Oslo, får også store problemer over hele Østlandet og resten av jernbanenettet, sier han. derfor er det avgjørende å få trafikken til å gli der trykket er størst.

Erfaringene fra forrige vinter danner grunnlaget for de justeringene vi gjør i årets opplegg. Sammen med de mer snørike vintrene med lengre kuldeperioder i årene før danner dette erfaringsgrunnlaget for årets beredskap. – Jernbanen har de siste årene blitt mer robust i Osloområdet gjennom den store fornyelsen mellom Lysaker og Etterstad, sier Brede Nermoen. Dette er også viktig for at teknikken skal fungere i snø og kulde. 

Sporvekslene

I slutten av oktober pågikk testing av utstyr og kontroller av sporvekselvarmen. Sporvekslenes funksjon er helt avgjørende for om togtrafikken kommer fram som planlagt. For at vekslene skal fungere også ved snøfall og kulde er de utstyrt med varme-elementer som skal holde dem frie for snø. Et problem oppstår ofte når store isklumper faller av passerende tog og kiler seg fast i sporvekslene. Jernbaneverket har derfor innført egne vakter ved de viktigste sporvekslene under slike forhold og erfaringene med dette er gode.

For uten egne mannskaper er det inngått kontrakter med eksterne entreprenører samt  innleie av 90 eksterne snøryddere som supplerer i Stor-Oslo.

På Østlandet for øvrig holdes beredskapen i år på samme nivå som i fjor.

Beilhack-plog på Finse. <strong>Foto: Njål Svingheim</strong>
Bergensbanen

Den værharde fjellstrekningen på Bergensbanen har et omfattende opplegg for snørydding og beredskap hver vinter. Fra begynnelsen av november var en stor plog av typen Beilhack klar til innsats fra basen på Geilo og fra midten av desember vil også Beilhack nummer to være driftsklar fra Myrdal. Jernbaneverket har i tillegg til det ordinære snøryddingsutstyret med fresere og sporrensere også to store diesellokomotiver som kan settes inn på alle strekninger med nye snø etter behov. Viktig i år er at snøoverbygget på Hallingskeid stasjon er gjenreist til samme lengde som det hadde før brannen i fjor sommer, noe som er viktig for regulariteten i togtrafikken.
Lokomotiv type Di3 med stor forntplog. <strong>Foto: Njål Svingheim</strong>

Øvrige baner

På den ofte snørike Nordlandsbanen settes det i år inn en nyere maskin i tillegg til de eksisterende. En maskin av typen AMC2 med snøutstyr skal prøves ut der. På Rørosbanen og Dovrebanen legges det opp til å gjøre gjennomgående brøyting med lokomotiv med stor frontplog ved store snøfall, som supplement til det faste utstyret på strekningene. det samme er tilfellet for Sørlandsbanen som tidvis kan ha mye snø i Indre Agder.
Av-isingsanlegget for godsvogner på Alnabru. Her påføres av-isingsvæske for å forebygge isdannelser på vognene.  <strong>Foto: Njål Svingheim</strong>

Togene

NSB setter nå i drift stadig flere nye tog av typene 74 og 75 som er langt mer robuste med tanke på snø og is. Det finnes også avisingsstasjoner for både persontog og godsvogner for å gjøre isingsproblemene mindre.

Nye lokaltog av type 75 settes nå inn i trafikken. <strong>Foto: Njål Svingheim</strong>