Gjenåpning av Notodden stasjon 9. juni

Jernbaneverket og NSB ønsker toget velkommen tilbake til Notodden stasjon lørdag 9. juni. Stasjonen gjenåpnes offisielt ved at NSBs nye togsett FLIRT ankommer Notodden, og det blir feiring på Notodden og i Skien.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Slik så det ut etter flommen. Foto: Jakob Wiersholm/ Jernbaneverket.Gjenreisningen etter ekstremværet 24. juli 2011 på Notodden ble et stort arbeid: 38 millioner kroner og 10 måneders arbeid, men fra 11. juni 2012 går togene som normalt på Bratsbergbanen.

Program på Notodden 9. juni
Fra kl 12 er det musikk på stasjonen, åpen lokomotivstall med  veterantog, stand, konkurranse og en enkel matbit. Ikke minst setter vi opp en historisk togtur: En times reise fra fortid til fremtid tur-retur Notodden-Nordagutu.
Kl 12.00: Veterantog har avgang fra Notodden
Kl 12.30: Omstigning til FLIRT på Nordagutu før retur til Notodden. 
kl 13.00: FLIRT “klipper” snoren ved ankomst Notodden. Taler. 
NB! Førstemann til mølla – det er begrenset plass i veterantoget!  Turene er gratis.

 

Program i Skien
NSB inviterer til åpen dag på Skien stasjon kl. 11-15. Vedlikeholdshallen er åpen for publikum.
Notodden Blues Band spiller og det blir servert pølser og is med mer.
Jernbaneverket informerer om prosjektene på Vestfoldbanen.
NSB setter opp gratisturer med FLIRT mellom Skien og Porsgrunn. Avgangen til Notodden går kl. 11:30 fra Porsgrunn og kl. 12:05 fra Skien (over Bratsbergbanen).  

Dette er gjort på Notodden:
Etter storflommen 24. juli måtte rasområdet sikres, og ødelagt skinnegang og utstyr måtte ryddes og fjernes. Jernbaneverket omprosjekterte også dreneringen for å unngå fremtidige flommer. Deretter ble det flyttet hele 20 000 kubikk med masser, eller 2 000 lastebillass.

Den 2. januar startet selve jernbanebyggingen, og skinner og sviller var ferdig til 15. april. Jernbaneverket har strukket 6 kilometer med kabler og lagt 640 meter med nye skinner og sviller. Fra januar og ut april ble det arbeidet 22 000 timer med gjenreisningen.

Gjenoppbyggingen har ikke bare tatt tid fordi omfanget av raset var stort, men også fordi Notodden stasjon er et viktig, vernet kulturminne. Derfor er “nye” Notodden bygget opp med deler som tilsvarer det gamle anlegget.

Mens banen var stengt har Jernbaneverket fått på plass fjernstyring for tog mellom Hjuksebø og Notodden, og dette er en viktig milepæl for sikkerheten. Med automatisk togkontroll overvåkes togets hastighet. Siden strekningen nå er fjernstyrt, kan togleder i Drammen styre togene frem til Notodden kollektivterminnal. Strekningen er også den første som tar i bruk akseltellere på Østlandet - et nytt system som registrerer hvor toget er til en hver tid. Fjernstyringen kostet 28,6 millioner kroner.