Første tog fra Northland til Narvik

Denne uken kom det nye gruveselskapet Northland Resoursces i gang med prøvekjøringer av malmtog på Ofotbanen. For første gang er det dermed flere enn LKAB som kjører malmtog på banen.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Første prøvetog fra Northland Resources ute på det midlertidige malmlossingssporet på Narvik Havn. <strong> Foto: Knut-Erik Nikolaisen</strong>

Northland Resoursces har startet opp med gruvedrift i Kaunisvaara i Nord-Sverige og malmen går med tog fra Svappavaara øst for Kiruna til Narvik. Selskapets utskipningsanlegg i Narvik er ikke ferdig før til våren, og dermed må malmen losses ved hjelp av gravemaskiner den første tiden.

Krevende sporsistuasjon

-Det første togsettet som kom til Narvik var en ren prøvetur med tomme vogner, forteller banesjef Thor Brækkan på Ofotbanen. Tirsdag kom det så et tog der en av malmvognene var lastet og en av de første dagene kommer så det første fullastede malmtoget til Narvik Havn.
– Etter hva vi har fått høre, skal Northland laste den første malmbåten fra Narvik før jul, så med dette er vi gang med et nytt kapittel i Ofotbanens historie, sier Brækkan.
– Vi har noen utfordringer med antall spor og sporplassen nede på Narvik Havn. På grunn av sporomlegginger og nyanlegget på havna vil vi ha en krevende sporsituasjon i vinter, men vi må bare ta det etter hvert, sier banesjefen.

Nye vogner og nye spor på gang

Det er Green Cargo som kjører de nye malmtogene, som altså kommer i tillegg til de mange daglige togene fra LKAB, og den ordinære gods- og persontrafikken på banen. Hvert togsett fra Green Cargo består av 28 vogner og hver vogn kan laste 60 tonn med malm. I første fase skjer transporten med Eanos-vogner (åpne boggivogner med høye karmer), men fra våren 2013 skal togene kjøres med nye malmvogner som er under levering. I februar skal de nye sporene 16 og 17 (Østre sporgruppe) på Narvik havn stå ferdig.

Northland Resoursces planlegger å produsere 1,4 millioner tonn malm i 2013, mens målet er tre millioner tonn i 2014. Stadig flere aktører ønsker å benytte Ofotbanen og Jernbanverket er i gang med en utredning for å øke kapasiteten på banen, inkludert et framtidig dobbeltspor.