Brannsikkerhet i Oslotunnelen

- Forbedring av brannsikkerhet står høyt på Jernbaneverkets agenda, sier Karstein Søreide, assisterende banedirektør. – Ulmebrannen 16. desember understreker at vi fortsatt må holde et høyt trykk i dette arbeidet.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Kabelreparasjoner etter ulmebrannen i Oslotunnelen. Foto: Ragnhild Aagesen/ Jernbaneverket.Oslotunnelen ble stengt for togtrafikk søndag 16. desember på grunn av røykutvikling fra en ulmebrann. Tunnelen åpnet for togtrafikk mandag ettermiddag etter at skadede kabler var skiftet og anlegget kontrollert.

- Jernbaneverket er i gang med å granske brannen, sier Søreide. – For oss er det viktig å ha et tett samarbeid med brannvesenet for å styrke brannsikkerheten, og vi skal ta alle tilbakemeldinger fra brann- og redningsetatene på største alvor.

Sammen med Oslo og Nedre Romerike brannvesen har Jernbaneverket etablert en egen styrings- og arbeidsgruppe for å jobbe med brannsikkerheten.

- Samarbeidet inkluderer branntilsyn, analyser og dialog om tiltak i tillegg til felles øvelser, opplyser Søreide. – I 2012 har vi hatt to øvelser med nødetatene i Oslotunnelen.

Tunnelen blir gradvis sikrere
Oslotunnelen ble bygd i 1980, og tilfredsstilte datidens krav til brannsikkerhet. Disse kravene er skjerpet siden den gang.

- Oslotunnelen er sikrere etter totalfornyelsen de siste tre årene, fastslår Søreide, og flere brannverntiltak er utført.

Utbedringene som forbedrer brannsikkerheten er blant annet nødbelysning, nye kabler i brannhemmende materialer, takstrømskinne og utbedret kabelkanal. Tunnelen har også fått installert det nye nasjonale nødnettet. Flere tiltak står på planen i 2013:

– Vi er i gang med å montere nye brannskiller på Nationaltheatret stasjon, og røykventilasjon skal også på plass i 2013, sier Søreide.

Arbeidet med å bygge ny brannvannledning starter ved nyttår. Jernbaneverket har nettopp inngått kontrakt med Veidekke om arbeidene til en verdi av 96 millioner kroner.

- Den gamle brannvannledningen var i svært dårlig forfatning, sier Søreide. – Derfor ble den fjernet med tanke på å bygge ny ledning, og som et midlertidig tiltak har vi tankvogner med vann på Oslo S. Også NSBs bergingstog er på plass ved Oslo S med kort beredskapstid.

Opprinnelig var planen å legge inn ny vannledning sommeren 2012. Jernbaneverket ba om tilbud på arbeidet, men fikk ikke tilstrekkelig respons på den første utlysingen. Arbeidet måtte derfor utsettes til 2013.

Som et ledd i videre oppgradering starter Jernbaneverket i 2013 utredning av flere, større tiltak. Dette omfatter blant annet muligheten for på sikt å bygge en ny rømningsvei mellom Nationaltheatret og Skøyen.