Årets første arbeidshelg på Drammenbanen

Fra fredag 6. januar kl 19.35 til mandag 10. januar kl 03.00 arbeider Jernbaneverket mellom Asker og Drammen. Arbeidet med nye Lier holdeplass starter for alvor, og mye vedlikehold skal gjøres.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

NSB og Flytoget setter opp buss for tog for de reisende. Les mer om bussopplegget på NSBs nettside og på Flytogets nettside.  

Byggestart for lenger plattform på Lier 6. januar. Illustrasjonsfoto: Njål Svingheim/ Jernbaneverket.Byggestart på Lier
Plattformene på Lier holdeplass er for korte for togene som trafikkerer strekningen. I 2012 skal Jernbaneverket forlenge plattformene østover mot Lieråstunnelen. Arbeidene starter for fullt fredag 6. januar. Først skal det bygges en ca. 6 meter høy midlertidig beskyttelsesskjerm langs sporet slik at trafikken kan gå som normalt mens arbeidet med plattformene pågår.  

I den togfrie perioden pågår arbeidene døgnkontinuerlig og nærmiljøet må dessverre regne med en god del støy fra arbeidene. Nabovarsel er sendt ut til de berørte.
 
Deler av parkeringsplassen på Lier holdeplass skal i anleggsperioden benyttes som riggområde. Det vil derfor bli færre parkeringsplasser i denne perioden. Jernbaneverket arbeider med å finne alternative parkeringsplasser. Vi beklager ulempene arbeidene medfører.

Lieråstunnelen skal på “nett”
I Lieråstunnelen skal det foregå fjellrensk. Dette er rutinemessig vintervedlikehold som foregår hvert år.  I tillegg skal det byttes pærer for nødlys i tunnelen.

Inne i tunnelen er også arbeidet i gang med å gi de reisende nettforbindelse. Jernbaneverket legger inn strålekabel, og etter planen skal Lieråstunnelen ”komme på nett” i mars.

Fra lørdag kl 13 er også Drammen stasjon helt stengt.  Jernbaneverket skal gjøre rutinemessig og forebyggende vedlikehold av den innvendige delen av sikringsanlegget, samt at kontaktledningen (togenes kjørestrøm) på Drammen og Brakerøya stasjoner skal kontrolleres og vedlikeholdes. Det foregår også etterarbeider på kontaktledningsanlegget mellom Drammen og Galleberg.