2012

 • Togrutekart for Østlandet

  9.desember 2012 skjedde det store endringer i togtrafikken. På Østlandet kom det ny rutetabell med flere avganger og jevn frekvens mellom togene.

 • Stort løft for bedre tilgjengelighet

  Jernbaneverket ferdigstiller nå nye og forlengede plattformer på mange stasjoner. Med dette er både tilgjengelighet og av- og påstigningsforholdene betydelig forbedret.

 • Riksantikvaren fredet verkstedet på Hamar

  Tirsdag 27. november var en historisk viktig dag for jernbanekulturminnene i Hamar. Riksantikvar Jørn Holme var kommet til byen for å frede det unike og viktige Hamar jernbaneverksted.

 • Helgestengt i Drammen

  Helga 1-2. desember blir Drammen stasjon stengt for all togtrafikk mens Jernbaneverket gjør ferdig nye spor for vending og hensetting ved stasjonen. Det kjøres buss istedenfor tog mens banen er stengt.

 • Regjeringen går for ERTMS

  Regjeringen har besluttet å innføre ERTMS gradvis som signalanlegg på det norske jernbanenettet. Dette begrunnes i at store deler av signalanleggene er nedslitte og må moderniseres.

 • God start for nytt veisikringsanlegg i Moss

  Det nye veisikringsanlegget, BUES 2000, i Moss har nå vært i drift i noen uker, og denne første perioden må kunne sies å være en suksess.

  Foto: Hans Petter Bredholt
 • Forlenget stengning langs Mjøsa

  OPPDATERT: Strekningen Tangen-Eidsvoll åpnes igjen etter stengning for planlagte anleggsarbeider søndag kl. 21 i stedet for opprinnelig planlagt kl. 18.25.

 • Nye Ulriken tunnel klår for oppstart

  Prosjektet nye Ulriken tunnel har gått gjennom ekstern kvalitetssikring på oppdrag frå Samferdsledepartementet. Alt ligg med det til rette for vidare framdrift og mogeleg byggjestart i 2013.

 • Nytt norsk togselskap med egen lisens

  Det norske selskapet Grenland Rail har nå fått lisens og sikkerhetssertifikat som selvstendig operatør på norske spor. –En veldig viktig milepæl for oss, sier daglig leder Heimon Winkelman.

 • Arbeider på flere strekninger 24/11 – 26/11

  I helgen 24-26.november gjennomfører Jernbaneverket anleggs-og utbedringsarbeider på flere strekninger på Østlandet. Det kjøres buss for tog lokalt på Drammenbanen, mens tog på Dovrebanen erstattes av buss sør for Tangen/Hamar. Togene på den nye Askerbanen går som normalt.