2012

 • Nytt beteningsutstyr for Bergen stasjon

  I samband med fornyinga av fjernstyringa på Bergensbanen får Bergen stasjon no montert nytt beteningsutstyr for trafikkstyringa. Innkoplinga av utstyret skjer i helga 14.-15. januar og strekninga Arna – Bergen er derfor stengd for tog frå fredag kveld til søndag ettermiddag.

 • Nå sprenges det langs hele traseen

  Prosjektet Holm – Nykirke startet det nye året med å fyre av første salve på Fiboentreprisen utenfor Holmestrand. Dermed er alle fem grunnentrepriser på prosjektet i full produksjon.

 • Bedrer tilgjengelighet i Drammen

  Jernbaneverket vil sammen med ROM Eiendom bedre tilgjengeligheten for alle på Drammen stasjon. Det skal blant annet legges inn ledelinjer i gulvene.

 • Punktligheten i klar framgang

  Punktligheten i togtrafikken i 2011 viser klar bedring fra 2010. Av alle persontog i Norge var 88,6 % i rute i 2011. Sist høst var det stor framgang for nesten alle strekninger.

 • Det blir dobbeltspor Larvik - Porsgrunn

  Regjeringen går inn for å bygge strekningen Farriseidet - Porsgrunn med dobbeltspor. Byggestart er i september i år.

 • Årets første arbeidshelg på Drammenbanen

  Fra fredag 6. januar kl 19.35 til mandag 10. januar kl 03.00 arbeider Jernbaneverket mellom Asker og Drammen. Arbeidet med nye Lier holdeplass starter for alvor, og mye vedlikehold skal gjøres.

 • Mer robuste baner førende for fornyelser og vedlikehold

  Gjennom planleggingen av arbeidet med fornyelser og vedlikehold av jernbanenettet i 2012 har arbeidet med å sette banene i bedre stand for å tåle ytre påvirkninger vært førende. - Året har vist oss hvor store utfordringene kan bli med dyp tele og store nedbørmengder, sier vedlikeholdsdirektør Odd Erik Berg.

 • Lier holdeplass moderniseres

  Jernbaneverket skal forlenge plattformene på Lier holdeplass. Arbeidene starter opp i begynnelsen av januar 2012 og skal være ferdige i desember 2012.