2012

 • Åtvaring til skiløparar på høgfjellet

  Grunna store snømengder og manglande snøoverbygg ber vi reisande og skiløparar om å vera spesielt forsiktige i området rundt Hallingskeid stasjon.

 • Meheia stasjon tilbake til originalen

  Den verneverdige stasjonen på Meheia vest for Kongsberg er nå ferdig restaurert. Stasjonsbygningen og uthuset er satt i stand og framstår nå som et godt eksempel på at Jernbaneverket også tar vare på jernbanens historie.

 • Enighet om utvikling i Drammen

  Jernbaneverket, Drammen kommune, NSB og ROM Eiendom skrev 1.februar under en avtale om arealer og arealbruk i Drammen.

 • 50 år siden første persontog til Bodø

  Første februar er det 50 år siden persontogene begynte å gå til og fra Bodø. Anlegget var ennå ikke helt ferdig og det var først i juni at den offisielle åpningen fant sted. Byggingen av banen tok 60 år.

 • Buss for tog på Drammenbanen

  Fra lørdag 28. januar kl. 13.00 til søndag 29. januar kl. 13.00 jobber Jernbaneverket mellom Asker og Drammen. Arbeidet med oppgraderingen av Lier holdeplass fortsetter og det skal gjøres vedlikeholdsarbeider på strekningen.

 • Tog på høyhastighetsbaner kan drives bedriftsøkonomisk lønnsomt

  Etter to års arbeid er Høyhastighetsutredningen til Jernbaneverket ferdig. Selv om resultatene ikke er entydige, kan Jernbaneverket peke på flere positive effekter av en høyhastighetsutbygging.

 • Anbefaler delt godsløsning sør for Trondheim

  Jernbaneverket anbefaler at konseptet ”delt sør” legges til grunn for det videre arbeid med logistikknutepunkt i Trondheimsregionen. Med denne anbefalingen legger Jernbaneverket vekt på å bidra til mer konkurransekraft for næringslivet og samtidig ta hensyn til ytre miljø.

 • Buss for tog mellom Skien og Porsgrunn 21/1 - 23/1

  Fra lørdag 21. januar kl. 03.00 til mandag 23. januar kl. 03.00 er det togfritt mellom Skien og Porsgrunn på grunn av anleggsarbeider på Borgestad. NSB setter inn buss for tog på strekningen.

 • Dovrebanen åpnes igjen ved Dombås tirsdag kl 11

  Dovrebanen ventes klar for trafikk over Dombås stasjon igjen fra tirsdag 17/1 klokka 11. Et godstog sporet av i stasjonens søndre ende fredag kveld på påførte spor og sporveksler store skader.

 • Vestfoldbanen åpnes fredag kveld

  Vestfoldbanen antas ikke klar for trafikk igjen mellom Barkåker og Skoppum før sent fredag kveld. Det er store skader på kontaktledningen etter nedrivingen fredag morgen.