2012

 • Invitasjon til pressekonferanse: Nasjonal transportplan

  Jernbaneverket, Kystverket, Statens vegvesen og Avinor inviterer til pressekonferanse onsdag 29. februar, klokka 12.00-13.30 på Bristol Hall, Hotel Bristol (Kristian IV’s gate 7, Oslo).

 • Vestfoldbanen åpnet forbi Nykirke kl 19 torsdag

  Vestfoldbanen ble erklært gjenåpnet kl 19 torsdag kveld. Da var en omfattende gjenoppbygging ferdigstilt etter avsporingen onsdag 15. februar.

 • Vestfoldbanen åpnes torsdag kveld kl 20

  I løpet av tirsdag ble sporet ferdig gjenoppbygget, pakket og justert ved Nykirke. Onsdag skal kontaktledningen strekkes og justeres, samtidig som nye kabler for signalanlegg og kommunikasjon skal legges. Banen åpnes for trafikk torsdag kveld kl 20.

 • Parkeringsoblat på Lørenskog og Kolbotn fra 1. mars

  Jernbaneverket tester ut sms-oblat fra 1. mars og i fire måneder fremover. På Kolbotn og Lørenskog stasjon kan dermed de faste pendlerne prioriteres på innfartsparkeringen.

 • Gjenoppbygger banen ved Nykirke

  Jernbaneverket arbeider for fullt med å bygge opp igjen med spor og installasjoner på den skadde delen av Vestfoldbanen ved Nykirke. Antatt gjenåpning for togtrafikk er tidligst onsdag kveld eller torsdag morgen.

 • Vestfoldbanen stengt ved Nykirke

  OPPDATERT kl. 16:30: NSB Berging og Beredskap, som skal fjerne togsettet ved Nykirke, har kalkulert jobben til å ta lengre tid enn tidligere antatt. Sannsynligvis kan ikke Jernbaneverket starte med sitt arbeid før mandag. Banen kan da tidligst åpne onsdag. Neste prognose for åpning blir gitt her mandag kl. 12:00

 • Varslingstider ved ulykken i Vestfold

  Det er i media i dag skapt usikkerhet om når Jernbaneverket varslet redningsetatene etter avsporingen ved Nykirke onsdag. Kilden til disse spekulasjonene er aftenposten.no, som før publisering ble gjort kjent med klokkeslettet for kontakt med redningsetatene og at varslingen skjedde umiddelbart.

 • InterCity kan planlegges og bygges på ti år

  Utbygging av InterCity-strekningene kan lette presset på Oslo og vil med korte reisetider og hyppige avganger gjøre store deler av Østlandet til et sammenhengende bo- og arbeidsmarked. Det viser konseptvalgutredningen for InterCity-strekningene.

 • Høyhastighetsutredningen på høring

  Jernbaneverket har lagt ut Høyhastighetsutredningen på offentlig høring. Høringsfristen er den samme som for transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014 - 23, slik at det er mulig å behandle disse samlet.

 • Store tiltak for meir robuste banar

  Jernbaneverket gjennomfører i 2012 fleire omfattande tiltak for betre skredsikring og meir robust jernbanenett. Bakgrunnen er stadig større klimautfordringar med meir nedbør og ekstremvêr.