-En bedre reisehverdag for de fleste

-Den nye ruteplanen fra gir en bedre reisehverdag for de fleste, sier samferdselsminister Marit Arnstad. Mandag presenterte hun den nye ruteplanen sammen med lederne i NSB, Ruter og JBV.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Samferdselsminister Marit Arnstad presenterer den nye ruteplanen. <strong> Foto: Øystein Grue </strong>

- Takket være den store oppgraderingen av jernbanen i Oslo-regionen og innkjøp av 50 nye togsett kan vi nå innføre en ny ruteplan som utnytter kapasiteten på sporene på en helt annen måte og gir et bedre tilbud til passasjerene, sa samferdselsminister Marit Arnstad da hun presenterte den nye ruteplanen mandag. Samtidig med omleggingen av togrutene, foretar også lokaltrafikkselskapet Ruter i Osloregionen store omlegginger i sitt tilbud. Den nye ruteplanen innebærer en omlegging til et mer oversiktlig togtilbud med hyppigere avganger og jevnere frekvens. Det blir økt setekapasitet og bedre forbindelser med annen kollektivtransport. Hensikten med omleggingen er et bedre togtilbud for flest mulig i Oslo-regionen. - 85 prosent av alle togreiser skjer på Østlandet og en stor andel av disse rundt hovedstaden. Nå trenger de togreisende her nesten ikke se på klokken lenger, sier Tom Ingulstad, konserndirektør i NSB Persontog.

Første fase

- Målet er tog hvert tiende minutt mellom Asker og Lillestrøm på hverdager og i store deler av helgene. Dette kommer delvis på plass fra 9. desember i år, med fem avganger per time med jevn frekvens. Omleggingen blir imidlertid først komplett når fase II av den nye ruteplanen innføres i desember 2014. Da vil blant annet den sjette avgangen Asker – Lillestrøm også komme på plass, sier Ingulstad. Fra 9. desember 2012   øker tallet på togavganger med 20 prosent.

Mer robust

- Vi ser nå en jernbane med en helt annen robusthet og driftssikkerhet enn for bare noen år siden, sier jernbanedirektør Elisabeth Enger.

Regjeringens satsing har gjort det mulig å få på plass nytt dobbeltspor mellom Lysaker og Asker og å oppgradere infrastrukturen i det sentrale hovedstadsområdet, sier hun. - Med den nye ruteplanen får vi utnyttet den økte kapasiteten som ligger i ny og oppgradert infrastruktur til det fulle, sier Enger.

Startfasen

- Selv om alt er tilrettelagt for at NSBs og Ruters nye ruteplan skal fungere optimalt fra dag én, håper vi passasjerene vil vise forståelse og tålmodighet dersom problemer oppstår i startfasen. Innkjøringsproblemer er ikke uvanlig ved store og komplekse omlegginger, men utfordringene vil bli tatt tak i umiddelbart, sier samferdselsministeren.