Viderefører høy vinterberedskap

Kommende vinter vil Jernbaneverket videreføre den kraftige satsingen på vinterberedskapen. Etter problemvinteren for to år siden ble det foran sist vinter gjennomført omfattende tiltak for å bedre beredskapen. - Dette viste seg å fungere godt og vi vil i hovedsak videreføre det samme beredskapsopplegget i år, sier assisterende banedirektør Karstein Søreide.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.


Lastetraktor type AMC2 med sideforskyvbar snøfres i fronten. <strong> Foto: Njål Svingheim </strong> 
Foran vinteren 2010-2011 ble det anskaffet mye nytt snøryddingsutstyr og det ble gjennomført en betydelig opptrapping også med hensyn til mannskaper og planer. Vinterberedskapen hadde sist vinter en samlet prislapp på om lag 70 millioner kroner. – Gjennom året er det som kjent også utført en rekke tiltak i sporet som også gjør at vi står bedre rustet til å takle de kommende vinterforholdene, sier Søreide. De viktigste bidragene er den store fornyelsen av anleggene vi gjennomfører i Oslo-området. Her inngår også bedre og kraftigere varme i sporveksler. Det er også gjennomført mange teleforebyggende tiltak i år. Vintereberedskapen i Jernbaneverket ligger nå på et helt annet nivå enn tidligere, slår Søreide fast.

Snøryddingen

Det første som skjer ved snøfall er rydding av snø i sporveksler og i selve sporet. Sporvekslene er de mest vitale delene, og viktige sporveksler i Oslo-området må alltid fungere for at trafikken skal gli. Derfor prioriteres disse først og skinnegående maskiner med snøkoster skal holde vekslene i gang. På spesielle steder er det også manuelle rutiner for fjerning av isklumper som erfaringsvis faller av togene i sporvekslene. Is her kan føre til at vekselen ikke legger seg i riktig stilling. På hovedlinjene kjøres det så sporrenser som brøyter vekk snøen i togenes profil.

Trinn to i snøryddingen er å fjerne kantene som raskt bygger seg opp langs sporet når det kommer mye snø. Jernbaneverket har anskaffet tre nye store skinnegående lastetraktorer som utstyres med ”splittfresere” i fronten. Disse kan svinges ut på begge sider langs sporet og kaste snøen fra brøytekantene vekk fra traseen. Slik blir det plass til mer snø og det blir mindre drivsnø i sporet.

Rydding av plattformer, adkomstveier og parkeringsplasser er også Jernbaneverkets ansvar. Disse oppgavene i stor grad satt ut i anbudskonkurranse og utføres av eksterne entreprenører.

- Vi kan jo ikke vite hvordan vinteren blir, men det er vår oppgave å takle den enten det blir mye eller lite snø, mye mildvær eller sprengkulde. Vi skal ha både mannskap og utstyr klart, sier Karstein Søreide.

Gode erfaringer

Den kraftige opptrappingen av vinterberedskapen som skjedde foran vinteren i fjor skjedde etter klare anbefalinger i en rapport utarbeidet av Sintef på bakgrunn av problemene året før. Både Jernbaneverket og NSB gjennomførte en lang rekke tiltak som framkom i rapporten, og erfaringene etter sist vinter ble altså så gode at det samme opplegget i all hovedsak videreføres i år.

Lastetraktor med snøkost i ferd med å rydde en sporveksel. <strong>Foto: Njål Svingheim</strong>