Vedlikehold på Drammenbanen i helga

Fra lørdag 3. september klokka 13.00 til søndag 4. september klokka 13.00 erstattes togtrafikken med busser mellom Skøyen og Spikkestad/ Drammen/Kongsberg/Holmestrand. Årsaken til dette er vedlikeholdsarbeider.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Buss for tog i vestkorridoren fra lørdag til søndag. Foto: Jernbaneverket.Mens banen er stengt foregår det omfattende vedlikehold og fornyelsesarbeider. 

Dette gjør vi:
Strekningen mellom Drammen og Kobbervik skal kobles til helt ny kjøreledning. I tillegg fortsetter arbeidet med ballastrenseverket frem til 9. september.

På Lier stasjon foregår det prøvegravinger som forberedelse til kabelarbeider. 

I Lieråstunnelen blir det signalarbeider og arbeid med kabelkanaler.

På Askerbanen mellom Asker og Sandvika foregår det diverse kontroll- og vedlikeholdsarbeider, og på Drammenbanen mellom Asker og Sandvika blir det arbeider med kabelkanalene.

I tillegg skal det på de to nye sporene mellom Lysaker og Sandvika gjøres rutinemessig finjustering av kontaktledningsanlegget etter at strekningen nå har vært i bruk i én uke.

Det foregår også ulike etterarbeider og opprydding etter sommerens anleggsarbeider.

Vi gjør spesielt oppmerksom på at det blir støyende arbeider på Gulskogen stasjon. Dette er boring for mastefundamenter for å forberede til ny kjøreledning fra Drammen til Gulskogen. Det foregår også masseskifte med pukksugemaskin for å unngå telehiv.  

Mellom Gulskogen  og Hokksund blir det arbeider på kontaktledningsanlegget.


Trafikkavvikling mens banen er stengt:

Se Flytogets nettsider  og NSBs nettsider for mer informasjon.

Flytog:
Passasjerer fra Drammen, Asker, Sandvika og Lysaker vil finne en buss på stasjonen til ordinær avgangstid. Omstigning fra buss til flytog skjer på Skøyen stasjon. Det anbefales å beregne ekstra tid, minst 20 minutter, på reisen til flyplassen i perioden.

 
NSB Regiontog:
Sørlandsbanen:
Togene til og fra Kristiansand/Stavanger erstattes med buss på strekningen mellom Oslo S og Kongsberg.

Bergensbanen:
Togene til og fra Bergen kjøres via Roa mellom Hønefoss og Oslo S. Kunder fra strekningen Lysaker-Vikersund bruker buss til/fra Hønefoss.
 
Vestfoldbanen:
Togene til og fra Larvik/Skien erstattes med buss på strekningen mellom Oslo S og Holmestrand.

Regiontogene til Hamar/Lillehammer har endrede avgangstider fra Oslo S til 59 min. over hel time (22 min. senere enn ordinært) i hele perioden.


NSB Lokaltog:
Lokaltog Eidsvoll-Kongsberg:
Alle tog erstattes med buss på strekningen mellom Skøyen og Kongsberg. Togene går som vanlig på strekningen Eidsvoll-Skøyen.

Lokaltog Moss-Spikkestad:
Alle tog erstattes med buss på strekningen mellom Skøyen og Spikkestad. Togene går som vanlig på strekningen mellom Skøyen og Moss.
 
Lokaltog Lillestrøm-Asker:
Alle tog erstattes med buss på strekningen mellom Skøyen og Asker. Togene går som vanlig på strekningen mellom Lillestrøm og Skøyen.

Lokaltog Dal-Drammen:
Alle tog erstattes med buss på strekningen mellom Skøyen og Drammen. Togene går som vanlig på strekningen mellom Dal og Skøyen.

Lokaltog Mysen-Skøyen og Årnes/Kongsvinger-Skøyen:
Togene er innstilt mellom Oslo S og Skøyen, og reisende henvises til andre tog på strekningen. Togene går som vanlig mellom Oslo S og Mysen, samt mellom Oslo S og Årnes/Kongsvinger.

NB! Lokaltogene kjøres stort sett etter ordinære ruter og venter ikke på buss for tog, som i mange tilfeller bruker lengre tid enn togene ville gjort på de innstilte strekningene. Kunder som er fraktet med buss henvises til andre/senere tog. Det anbefales derfor å beregne ekstra tid til reisen i perioden.
 
Nationaltheatret stasjon:
Kunder med gyldige billetter hos NSB kan bruke T-bane på strekningen mellom Nationaltheatret og Jernbanetorget/Oslo S i stengingsperioden.


Jernbaneverket understreker at det fortsatt går enkelte arbeidstog på strekningene mens persontogene er innstilt. Det er derfor forbundet med fare å bevege seg i og ved sporene i anleggsperioden.

Også på Raumabanen er det anleggsarbeider denne helgen, se egen sak.