Trygg kryssing av jernbanen på Geilo

Det store anlegget med bygging av undergang, overgangsbru og tilførselsveier på Geilo er nå fullført. Dermed er to problemfylte planoverganger erstattet av trygge løsninger for både myke trafikanter, bilister og togtrafikk. Nesten 30 millioner er lagt ned i å bygge sikre kryssinger av Bergensbanen ved Brusletto og og Øyo på Geilo.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

 Ny undergang for kommunal veg ved Øyo.<strong> Foto: Njål Svingheim </strong>   
  
- Anlegget ble overtatt nå sommer og vi er nå ferdige også med alle etterarbeider, forteller prosjektleder Sigurd Grønningsæter. Selve kulverten ble lagt inn i fjor høst og det er også bygget en gangbru som krysser på riksveg 7 og Bergensbanen. Det er også bygd en kilometer med ny kommunal veg. Prislappen er på 29 millioner kroner der Hol kommune bidrar med 2/3 og Jernbaneverket, som har vært byggherre, bidrar med 1/3. Når de to tidligere planovergangene Brusletto og Øyo nå er erstattet med en ny undergang får Hol kommune samtidig åpnet opp for nye utviklingsarealer i området. Blant annet blir det nå mulig å legge til rette for nye hyttefelt.

Begge de to planovergangene som nå er lagt ned hadde stor trafikk, og det har vært flere tilløp til ulykker der. Vi er derfor veldig fornøyd med at vi i samarbeide med kommunen nå har fått fjernet disse overgangene på Geilo, sier Grønningsæter.

Med fullførelsen av dette anlegget er nå alle kjøreveier som krysser Bergensbanen på Geilo erstattet av underganger. Tidligere er Gullstein og Rønsgård planoverganger lagt ned og erstattet av underganger. Fremdeles gjenstår en fotgjengerovergang ved Bardøla og Jernbaneverket har planer for å erstatte også denne med en undergang, sier Sigurd Grønningsæter.

Ny bru for fotgjengere og syklister ved Brusletto. <strong> Foto: Njål Svingheim</strong>

 Anlegget kom i gang våren 2010. <strong> Foto: Njål Svingheim </strong>