Sluttspurt på Drammen – Kobbervik

Arbeidene med å fornye Vestfoldbanen ut fra Drammen har pågått for fullt det siste halvåret. I helgen 24.-25 september legges siste hånd på verket og alle de store tiltakene på strekningen er fullført. – Dette har vært et krevende prosjekt og vi er glade for at vi nå nærmer oss ferdigstillelse, sier fornyelsesleder Atle Berg Sørensen.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Fra arbeidene med å bygge nytt kontaktledningsanlegg Drammen - Kobbervik <strong> Foto: Kenneth Poulsen </strong>  
Dermed er den åtte kilometer lange strekningen fra Drammen stasjon til Kobbervik totalfornyet for rundt 50 millioner kroner. Fra Kobbervik til Holm er det 17 kilometer moderne dobbeltspor. Fra Holm til Nykirke jobbes det for fullt med ny bane, og i november åpner strekningen Barkåker – Tønsberg. Neste år blir det byggestart for strekningen Farriseidet – Porsgrunn. Vestfoldbanen er en prioritert bane, men fra Drammen til Kobbervik er det ennå ingen konkrete planer for hvordan en ny jernbane skal bygges. – Nå regner vi med at den oppgraderte strekningen skal holde fram til et nytt dobbeltspor kan erstatte den, sier leder for fornyelsene på Vestfoldbanen, Atle Berge Sørensen.

Kobler inn nye sporfelt

I helgen 24. – 25. september er Vestfoldbanen stengt for togtrafikk mellom Drammen og Stokke. (Fra mandag 26. september er hele Vestfoldbanen stengt sør for Holmestrand i seks uker, se egen sak) . Nå skal vi legge om signalanlegget fra de gamle til helt nye sporfelter, sier Berg- Sørensen. Samtidig skal den nye returledningen for kontaktledningsanlegget kobles inn og dermed er alle de store tiltakene på strekningen ferdige. Det vil fortsatt gjenstå noe arbeid med opprydding og fjerning av gamle komponenter, samt utskifting av pukken helt inn mot Drammen stasjon, men i all hovedsak er storjobben med dette nå fullført, sier han.

Trøbbel under veis

- Som mange dessverre har merket, har dette vært et krevende prosjekt der vi har støtt på en del vansker. Spesielle løsninger og uvanlig lange sporfelt har gjort at vi ved flere anledninger har slitt i grensesnittene mellom nytt og gammelt under veis i prosjektet. –Dette har dessverre flere ganger ført til problemer for togtrafikken, sier Berg - Sørensen. – Jeg er derfor veldig glad for at vi nå kommer i mål med dette og har fått fornyet den gamle og utslitte banen ut fra Drammen, sier han.

Utslitt anlegg totaltfornyet

Strekningen ut fra Drammen stasjon og gjennom byen og Kobbervikdalen er enkeltsporet og har gammeldags linjeføring. I tillegg var banen nedslitt, med gammelt kontaktledningsanlegg fra 1950-tallet, dårlige kabler, slitne sviller og stort behov for generell oppgradering. Arbeidene med oppgradering startet for fullt i vinter og her er de viktigste tiltakene som er utført på strekningen:

  • Rensk og oppfrisking av alle banens dreneringssystemer, det vil si alle grøfter og stikkrenner. Det er foretatt masseutskifting flere steder langs traseen for å sikre god drenering ut av sporet.
  • Nye føringsveier for kabler. Alle kabler er samlet i nye kabelkanaler langs sporet. Dette er svært viktig og helt nødvendig for stabil drift av strekningen.
  • Komplett nytt kontaktledningsanlegg. Den gamle skrev seg fra banen ble elektrifisert i 1957 og er erstattet av et helt nytt anlegg med nye master, ledninger og nytt opplegg for returstrøm.
  • Linjeblokken på strekningen er fornyet. Det er lagt nye kabler, bygget nye koblingssskap og etablert nye sporfelt for å gjøre signalanlegget mer robust.
  • Full ballastrens av hele strekningen. All pukk ned til 30 centimeter under svillene er gravd ut og erstattet med ny.
  • Nye sviller. Alle eldre sviller på strekningen er skiftet ut med nye.
  • Skogrydding. Alle trær innenfor jernbanens eiendom skal hugges. Dette er viktig for å hindre trefall inn mot spor og kontaktledning. Gir også en bedre reiseopplevelse og sikkerhet i form av bedre sikt. (Her gjenstår ennå noe arbeid).
Jernbaneverket har her jobbet med store maskiner og utført støyende arbeider i bystrøk. De nærmeste naboene til sporet har fått tilbud om hotellovernatting når det har stått på som verst. - Noen klager har vi fått, men i hovedsak har vi blitt møtt med stor forståelse for at dette har vært nødbendig, sier fornyelseslederen.

Jernbaneentreprenøren Strukton Rail har vært hovedentreprenør for nytt kontaktledningsanlegg og føringsveier, Jernbaneverket Drift har utført svillebytte, og Baneservice AS har kjørt ballastrenseverk. JBV Drift har bygget om og fornyet linjeblokken.