Setningsskader på Oslo S: Ingen dramatikk

Jernbaneverket har registrert at grunnen ved Oslo S har beveget seg under byggingen av Barcode. – Vi har gjort flere tiltak for å rette opp setningsskadene, sier Thomas Aarskog hos banesjefen i Oslo.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Oslo S. Foto: Øystein Grue/ JernbaneverketSetningsskader på Norges største jernbanestasjon kan høres dramatisk ut, men Jernbaneverket var forberedt på at skader kunne oppstå.

- Jernbaneverket ser ingen dramatikk i dette, sier Aarskog. Vi registrerer setninger og utbedrer fortløpende som en del av vedlikeholdet på Oslo S.

- Grunnforholdene er svært dårlige under Oslo S, og dette er både vi og utbyggerselskapet Oslo S Utvikling klar over. Derfor har vi i samarbeid hatt grundige registreringer i hele byggeperioden.

Under Oslo S er det løsmasser i varierende grad, og man må ned på mellom 20 og 80 meter for å finne fast fjell.
- Dette er en felles utfordring for alle som skal bygge i området, og for Jernbaneverket som drifter stasjonen.

Alle bevegelser i grunnen er fanget opp, og flere tiltak for å stabilisere spor og plattformer er utført.
- Vi har blant annet pakket spor oftere enn normalt, gjort ekstra målinger og hyppigere visitasjoner.  Plattformen på spor 19 var det også nødvendig å høvle ned, og det er sprekker i en undergang, sier Aarskog.

Pr nå har ikke grunnen stabilisert seg etter byggearbeidene. Jernbaneverket og Oslo Utvikling er derfor i dialog om erstatningsbeløpet.