Rekordkontrakt signert med Skanska

Jernbaneverket har signert sin hittil største grunnentreprisekontrakt med Skanska. Kontrakten som har en verdi på 1,36 milliarder kroner omfatter blant annet bygging av stasjonshall i fjell ved Holmestrand på Vestfoldbanen.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

 
Slik blir den nye stasjonshallen i Holmestrand. <strong> Ill. Jernbaneverket </strong>Tradisjonelt har Jernbaneverket valgt å dele opp utbyggingsprosjektene i flere mindre grunnentrepriser. – Denne gang valgte vi også å be om tilbud på en større entreprise. Vi er godt fornøyd med responsen og at vi nå har inngått en så stor kontrakt med Skanska. Det er et utrykk for at den norske bygg- og anleggsbransjen evner å ta større finansiell risiko, noe som er viktig for å få gjennomført de mange store jernbaneutbyggingene i årene fremover, sier utbyggingsdirektør i Jernbaneverket, Harald Nikolaisen.

Oppdraget Skanska har fått innbefatter drøye fire kilometer med hovedtunnel for dobbeltspor, samt flere rømningstunneler og ikke minst den prestisjetunge stasjonshallen inne i Holmestrandfjellet. Hallen får fire spor og dimensjoneres for at tog kan møtes i 250 km/t inne i hallen mens passasjerer venter på perrongen. Dette er noe av det som gjør denne stasjonshallen verdensunik.

Jernbaneverket ønsket denne gang å slå sammen den såkalte Stasjonsentreprisen og Fiboentreprisen, for å se om entreprenørene ville gi et gunstigere tilbud ved en større, sammenhengende oppgave. Denne entreprisen utgjør den siste grunnentreprisen på dobbeltsporprosjektet mellom Holm og Nykirke, som etter planen skal stå ferdig i desember 2015.

Skanska Norge AS
- Dette er et stort og viktig prosjekt for oss. Prosjektet er helt i tråd med Skanska Norges strategi, som sier at vi skal være best på de store og komplekse anleggsprosjektene, hvor vi får benyttet den totale anleggskompetansen i selskapet. Derfor er det svært gledelig at Jernbaneverket har valgt å samarbeide med oss, sier administrerende direktør i Skanska Norge AS, Petter Eiken.

Fakta nytt dobbeltspor Holm – Nykirke

  •  14, 2 km dobbeltspor
     12, 3 km tunnel
      Dobbeltspor 
      Dimensjoneres for 250 km/t
  • Petter Eiken, adm.dir Skanska Norge AS (t.v) og utbyggingsdirektør i Jernbaneverket, Harald Nikolaisen ved kontraktsinngåelsen. (Foto: <strong> Freddy S. Fagerheim </strong>