Raskere på Vestfoldbanen

Fra og med søndag 11.desember innføres det raskere kjøretider for togene på Vestfoldbanen. De største gevinstene får passasjerer på strekningen Oslo – Tønsberg og lenger sør. De sørgående togene vil bruke 5 -10 minutter mindre, mens de nordgående togene vil bruke 4 – 8 minutter mindre på turen.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

 Kortere kjøretider fra Oslo til Tønsberg og sørover fra 11.desember. <strong> Foto: Freddy Samson Fagerhaug </strong>
- Hovedårsaken til at vi nå kunne lage et opplegg med raskere kjøretider på Vestfoldbanen er at utbyggingen i Vestkorridoren er ferdig og at dobbeltsporet Barkåker – Tønsberg er fullført, sier leder av ruteplanseksjonen i Jernbaneverket, Nils Hansegård. Kryssingene for de faste timesavgangene på Vestfoldbanen kunne derfor flyttes sørover til henholdsvis Tønsberg og Lauve stasjoner fra 11.desember.

Alle andre tog som benytter den nye Bærumstunnelen får en redusert kjøretid på 1-2 minutter i denne omgang. På Trønderbanen er det foreløpig ikke mulig å ta full kjøretidsgevinst som følge av den nye Gevingåsen tunnel da Trønderbanens lokaltog inntil videre ikke kan krysse på Leangen stasjon.

Øvrige endringer i persontrafikken fra 11.desember er i hovedsak at svenske SJ tar over ansvaret for fjerntogene Oslo – Stockholm også på norsk side. På Tinnosbanen/Bratsbergbanen er lokaltogene innstilt Nordagutu – Notodden fram til juni 2012 på grunn de store rasskadene på Notodden stasjon.

For øvrig er bare mindre justeringer på både fjerntogstrekningene, mellomdistanse- og lokalstrekningene.

Store vedlikeholdstiltak

I første halvår skal det gjennomføres en rekke tiltak for å heve standarden på jernbanenenettet. Mange av disse medfører tidvis stengte banestrekninger. De største tiltakene som skal gjennomføres i første halvår er en hel ukes stengning av Dovrebanen ved Moelv i påsken fra 1.april kl 08.00 til 8.april kl 08.00. Det skal gjennomføres omfattende sikringsarbeider i en tunnel mellom Bergseng og Lillehammer og spor- og plattformarbeider på Moelv stasjon.

Videre skal Spikkestadbanen stenges for all trafikk fra lørdag 26.mai og helt til mandag 13.august. Årsaken er omfattende ombyggingsarbeider på Heggedal og Spikkestad stasjoner.

Til sommeren skal det for øvrig igjen utføres store moderniseringsarbeider i Oslo og Oslo S blir igjen stengt for trafikk i seks uker i ferieperioden, slik som sommeren 2011.

Godstrafikken

I godstrafikken vil CargoNet i all hovedsak videreføre sitt opplegg med raske containertog mellom landsdelene. På Raumabanen blir det en endring ved at sørgående godstog fra Åndalsnes får avgang på formiddagstid i stedet for på kvelden. CargoNet vil også kutte to togpar ukentlig Alnabru – Gøteborg. Hector Rail vil øke antall tømmertog fra Østerdalen og Solør til Grums i Sverige fra seks til 11 togpar. Det kan også nevnes at det fra mars 2012 startes opp et nytt direktetog fra Halden til Verona i Italia med papir. Toget skal kjøres av selskapet TX Logistik.

For øvrig er det bare mindre endringer i godstrafikken.

Togselskaper

Det er en rekke selskaper som nå kjører tog i Norge, her de og noe av trafikken de kjører:

 • NSB AS: Persontrafikk på alle strekninger
 • Flytoget AS: Strekningen Drammen – Gardermoen
 • NSB Gjøvikbanen AS: Persontrafikk på Gjøvikbanen
 • SJ AB: Persontog på Ofotbanen og på Kongsvingerbanen til Stockholm
 • NSB Gjøvikbanen AS: Persontog Oslo – Jaren – Gjøvik
 • CargoNet AS: Godstog på alle strekninger
 • Cargolink AS: Godstog på hovedstrekningene, malmtog i Rana
 • Green Cargo AB: Godstog fra Sverige til Østfold, Alnabru og Drammen, samt på Ofotbanen
 • Malmtrafikk AS: Malmtog på Ofotbanen
 • Tågåkeriet i Bergslagen AB: Godstog til og fra Sverige over Kornsjø og Charlottenberg
 • Hector Rail: Tømmertog på Østlandet til Sverige.
 • Peterson Rail AB: Tømmertog på Østlandet og til/fra Sverige og godstog fra Ranheim og Verdal til Sverige over Storlien.
 • TX Logistikk AB: Godstog på strekningen Halden – Kornsjø grense og til Verona.
 • Railcare Tåg AB: Godstog på strekningene Alnabru – Lillestrøm og Hønefoss – Drammen, samt Drammen – Holmen.
Når togrutene endres 11.desember skjer dette for alle landene i Europa samtidig. Togrutene legges om to ganger i året, med et hovedterminskifte i desember og et delterminskifte i juni.