Raset ved Kjose: Eksperter sjekker området i formiddag

Fredag formiddag skal skredeksperter undersøke det bratte terrenget ovenfor Vestfoldbanen mellom Larvik og Kjose for å vurdere faren for flere ras. Arbeidet med å rydde banen vil også pågå utover dagen da det har gått flere ras.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Store snømengder fra rasene langs Farris blokkerer Vestfoldbanen. <strong> Foto: Lars Eikhaugen </strong>   

Det var natt til torsdag at det gikk et større snøras på Vestfoldbanen mellom Larvik og Kjose. Snøras i Vestfold høres ikke særlig sansynlig ut, men på denne strekningen går jernbanen på en gammel, svingete og dårlig trase langs Farrisvannet. Ovenfor jernbanen er det på det meste av strekningen et svært bratt og ulendt terreng, som gjentatte ganger har medført både snøskred og andre ras. Jernbaneverket har utført mye rassikringsarbeider her, men det er vanskelig å sikre seg helt mot slike ras ved store snøfall.

Togtrafikken på Vestfoldbanen går som normalt fra Larvik og nordover, mens togene på strekningen Larvik - Skien erstattes av busser inntil banen åpnes igjen. - Det har gått flere ras på strekningen og det gjenstår fortsatt å rydde et av disse, opplyser banesjef Bjørn Ståle Varnes. Strekningen Larvik - Porsgrunn kan derfor tidligst åpnes igjen fredag ettermiddag/kveld.

Vestfoldbanen går mellom Larvik og Porsgrunn på en vanskelig tilgjengelig og rasutsatt strekning. Jernbaneverket har planlagt ny jernbane på denne strekningen.

Se info her: Farriseidet - Porsgrunn

Se info om rassikring langs Farris her.