Punktlighet: En viss bedring i andre halvår 2010

Jernbaneverket ser en viss bedring i togenes punktlighet i andre halvår 2010. Særlig i lokaltrafikken var bedringen merkbar. Dette tyder på at resultatene av den store innsatsen på vedlikehold og fornyelse nå begynner å komme.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Jernbaneverket rydder snø om natten foran morgenrushet. <strong> Foto: Beate Isetorp </strong>Som kjent pågår det en rekke omfattende vedlikeholdstiltak over hele jernbanenettet for å ta igjen på det store etterslepet i vedlikeholdet som har oppstått over lengre tid. I Oslo-området er dette samlet som et eget fornyelsesprosjekt under navnet Prosjekt Stor-Oslo. Til sammen brukes det vel to milliarder kroner på fornyelse av jernbanen i Oslo-området fram til 2014. Arbeidene på strekningen gjennom Oslo, Etterstad – Oslo S – Lysaker, skal være ferdige i løpet 2012. I  løpet av 2010 ble det her utført arbeider for oppunder 480 millioner kroner. 

Målet er en robust og driftsstabil jernbane gjennom Oslo som skal gi en punktlig og pålitelig togtrafikk. De viktigste tiltakene er utskifting av skinner, sviller, pukk og kontaktledningsanlegg. Kabler i signalanlegg, bedre strømforsyning og etablering av akseltellere og strømskinne i taket gjennom Oslotunnelen er også store og viktige tiltak.  

Gradvis bedring

Etter hvert som dette arbeidet skrider framover, skal det bli en gradvis bedring i togenes punktlighet, men jobben er omfattende og det gjenstår ved inngangen til 2011 ennå mye av arbeidet.

Etter snart to måneder med kulde og skikkelig vinter på Østlandet, ser det også ut til at de tiltakene for å bedre driftsstabiliten og beredskapen som er satt i verk fungerer etter hensikten. Jernbaneverket og jernbanen har likevel blitt rammet av ras og enkelthendelser som har skapt forstyrrelser de siste dagene, uten at dette kan relateres til samme type driftsproblemer som sist vinter.

Jernbaneverket vil fortsatt ha bedring av punktligheten i togtrafikken som en av sine viktigste oppgaver framover.

Her er tabellen over punktlighet per bane.

Det offentliggjøres punktlighetstall fra Jernbaneverket hver uke og hver måned på disse sidene.