Persontog i Bærumstunnelen fra 28. august

I slutten av august blir de to nye sporene mellom Lysaker og Sandvika tatt i bruk. Nærmere bestemt går første godstog på strekningen fredag 26. august, mens persontogene følger etter søndag 28. august.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Søndag 28. august kjører det første persontoget inn i Bærumstunnelen vest for Lysaker. (Foto: Hilde Lillejord)Dermed sluttføres den siste av tre strekninger vest for Oslo hvor Jernbaneverket har utvidet fra to til fire spor. Sammen med strekningen Sandvika-Asker (2005) og Lysaker stasjon (2009) gir dette bedre punktlighet, kortere reisetid og plass til flere tog.

De nye sporene er en viktig forutsetning for innføring av ny grunnrutemodell, som om få år vil gi et kraftig forbedret togtilbud for hele Østlandsområdet.

Parsellen mellom Lysaker og Sandvika er 6,7 km lang. Den 5,5 km lange Bærumstunnelen utgjør hoveddelen av strekningen.

Arbeidshelg 4-8. august
De siste arbeidene med sammenkoblingen av gamle og nye spor gjøres mens Drammenbanen er stengt i perioden 4-8. august. I denne perioden erstattes togtrafikken med busser.

Drammenbanen gjenåpnes tidlig om morgenen mandag 8. august, samtidig med Oslo S og de øvrige strekningene i Oslo-området som har vært stengt i seks uker på grunn av store fornyelsesarbeider.

Redningsøvelse
Når tunnelen står ferdig skal det avholdes en stor redningsøvelse før trafikken kan settes på. Denne er berammet etter at ferietiden er slutt, nærmere bestemt 24. august, slik at flest mulig av mannskapene hos nødetatene kan delta.

Når trafikken settes på den 26. august, må et visst antall tonn belaste de nye sporene før full hastighet kan innføres. Derfor råder godstogene grunnen alene de første to døgnene. Tidlig om morgenen søndag 28. august følger persontogene etter.

Fredag 2. september avholdes den offisielle åpningshøytideligheten for den nye strekningen.